Gå direkt till innehåll
Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Blogginlägg -

Biologisk mångfald vid vår vattenkraft

Vattenkraft är en fantastisk energikälla, men den påverkar också växt- och djurlivet i sin närhet. Så här verkar vi för den biologiska mångfalden vid våra anläggningar.

Som energibolag har Skånska Energi både ett ansvar och unika möjligheter att göra skillnad och bidra på ett positivt sätt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt ut fyra som ligger nära vår kärnverksamhet som vi arbetar aktivt med. Här är det fjärde.

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Att bevara den biologiska mångfalden är avgörande för att hålla våra livsviktiga ekosystem i balans och på så sätt säkra nutida och framtida välfärd. FN:s globala mål 15 handlar om att vi ska tillgodose våra behov av energi, livsmedel, vatten med mera utan att undergräva mångfalden i naturen.

Så bidrar Skånska Energi

  • Vi arbetar varje dag för att minska påverkan från vår verksamhet på den omgivande miljön och ekosystemet.
  • Vattenkraft är en fantastisk förnybar energikälla, men påverkar samtidigt växt- och djurlivet i de vattendrag som regleras. För att minska denna påverkan och främja balansen i ekosystemen arbetar vi aktivt med ett flertal åtgärder vid våra vattenkraftsanläggningar: till exempel flyttar vi årligen ålar och yngel årligen, samt bygger fiskomlöp för att underlätta naturliga vandringsmönster.

Fakta: FN:s globala mål

  • FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
  • Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karin Holm

Karin Holm

Presskontakt Marknads- och försäljningschef 046-507 95

Relaterat innehåll

100% sol och vatten

Skånska Energi är en energikoncern med säte i Södra Sandby i hjärtat av Skåne. Företaget grundades för snart ett hundra år sedan när privata entreprenörer började slå ihop sina lokala elnät. Idag är koncernen en av Sveriges kunnigaste och mest ambitiösa producenter och leverantörer av förnybar el och förnybara energilösningar.

Skånska Energi har den uttalade målsättningen att all el som kunderna köper och samtliga energiprojekt som koncernen driver ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor – 100 % sol och vatten.

Vi bryr oss om våra kunder genom att göra kloka investeringar för att trygga energileveranserna. Vi bryr oss om vår miljö och våra barns framtid genom att ständigt söka nya, förnybara energilösningar som bygger ett hållbart samhälle - nu och i framtiden.

Skånska Energi AB
Skattebergavägen 7
247 34 Södra Sandby
Sverige