Gå direkt till innehåll
Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Blogginlägg -

Biologisk mångfald vid vår vattenkraft

Vattenkraft är en fantastisk energikälla, men den påverkar också växt- och djurlivet i sin närhet. Så här verkar vi för den biologiska mångfalden vid våra anläggningar.

Som energibolag har Skånska Energi både ett ansvar och unika möjligheter att göra skillnad och bidra på ett positivt sätt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt ut fyra som ligger nära vår kärnverksamhet som vi arbetar aktivt med. Här är det fjärde.

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Att bevara den biologiska mångfalden är avgörande för att hålla våra livsviktiga ekosystem i balans och på så sätt säkra nutida och framtida välfärd. FN:s globala mål 15 handlar om att vi ska tillgodose våra behov av energi, livsmedel, vatten med mera utan att undergräva mångfalden i naturen.

Så bidrar Skånska Energi

  • Vi arbetar varje dag för att minska påverkan från vår verksamhet på den omgivande miljön och ekosystemet.
  • Vattenkraft är en fantastisk förnybar energikälla, men påverkar samtidigt växt- och djurlivet i de vattendrag som regleras. För att minska denna påverkan och främja balansen i ekosystemen arbetar vi aktivt med ett flertal åtgärder vid våra vattenkraftsanläggningar: till exempel flyttar vi årligen ålar och yngel årligen, samt bygger fiskomlöp för att underlätta naturliga vandringsmönster.

Fakta: FN:s globala mål

  • FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
  • Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.

Ämnen

Taggar


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Presskontakt

Karin Holm

Karin Holm

Presskontakt Marknads- och försäljningschef 046-507 95

Relaterade nyheter