Skip to main content

Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst - Drift och underhåll av järnvägen

Presskontakt Kontaktperson

  • 0771-31 15 00

Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.