Gå direkt till innehåll
Storbritannien förebild i kriget mot parasiterna

Pressmeddelande -

Storbritannien förebild i kriget mot parasiterna

USA, Storbritannien, Canada och Irland är de länder i den industrialiserade delen av världen som drabbats hårdast av vattenburna utbrott av parasiten Cryptosporidium. Och nu sällar sig också Sverige till den skaran

– England är numera en förebild när det gäller förebyggande arbete för att skapa ett rent dricksvatten och de har också hunnit långt när det gäller lagstiftningen inom detta område, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

 

Vattenburna smittor utgör den största källan till infektionssjukdomar. Hela 80 procent av alla infektionssjukdomar är vattenreleterade. De tre viktigaste tarmparasiterna, Giardia, Cryptosporidium och Entamoeba orsakar tillsammans mer än 100 miljarder sjukdomsutbrott per år, där mer än en miljon får dödlig utgång. I den industrialiserade delen av världen sker det inte speciellt många dödsfall men utbrotten har ökat under senare år.

När kolera och syfilis härjade på 1800-talet började man söka efter ny teknik för att rena vatten. Sedan dess har det hänt enormt mycket positivt på den fronten. Men problemen är långt ifrån lösta. I en rapport som The American Society for Microbiology gav ut 1995 varnade de kraftfullt för att förekomsten av vattenburna sjukdomsutbrott och epidemier skulle öka.

I de länder som under de senaste decennierna drabbats hårt av Cryptosporidiumutbrott har intresset för parasiten ökat. I USA har man till exempel tagit prover på vattendrag och sjöar över hela landet för att undersöka hur vanlig Cryptosporidium är i ytvatten. 1991 gjordes en studie av 66 filtrerade ytvattentäkter i 14 stater samt i provinsen Alberta, Kanada. I 87 procent av täkterna påträffades Cryptosporidium och i 27 procent av det färdiga dricksvattnet.

– I USA har forskarna blivit duktiga på att analysera utbrotten för att se vad som orsakat dem. Tidigare hade man i USA en övertro på klorering. Men kloret tar inte ”död på” parasiterna så där har man fått tänka om, berättar Torbjörn Lindberg.

Han konstaterar också att man i England hunnit långt vad gäller förebyggande arbete.

– Här ligger britterna en bra bit före oss i Sverige och det gäller också lagstiftning kring dricksvattenfrågor.

Torbjörn Lindberg är mycket besviken över att det i år inte blir någon revidering av EU-reglerna för dricksvatten.

– Vi hade hoppats att en sådan revidering snart skulle vara klar, men i februari meddelades att så inte blir fallet. Det innebär att vi istället måste arbeta vidare på våra nationella regler, berättar Torbjörn

Han är övertygad om att parasitutbrotten i Östersund och Skellefteå kommer att få stor betydelse för hur de reviderade svenska reglerna för dricksvatten kommer att utformas.

– Dessa utbrott har understrukit behovet av förebyggande åtgärder för att inte få in parasiter i dricksvattnet.

 Att det bara är vissa länder som rapporterat in Cryptosporidiumutbrott tror Torbjörn Lindberg till stor del handlar om taktik på nationell nivå.

– En del länder verkar inte särskilt intresserade av att rapportera om dricksvattenburna utbrott, avslutar han.

     

Historik om Cryptosporidiumutbrott

– 1984 inträffade det första rapporterade mänskliga utbrottet av Cryptosporidium på grund av förorenat vatten. Detta skedde i Texas, USA.

– 1987 blev 13 000 människor i Carrollton, Georgia, USA, sjuka i ett utbrott. Detta var den första gången i USA som ett kommunalt vattenverk, vilket uppfyllde alla statliga och federala regler för dricksvatten drabbades.

– 1991 inträffade ett utbrott i Swindon, Oxfordshire, England, med 516 insjuknande personer.

– 1991 konstaterades Cryptosporidium i ett dricksvattenburet utbrott i Jönköping. Utbrottet berodde på att vatten från en å av misstag trängt in i dricksvattnet.

– 1993 skedde ett vattenburet utbrott i Milwaukee, Wisconsin, USA. Cirka 403 000 människor blev sjuka och minst 100 personer avled. Troligtvis var det ett bräddningsavlopp uppströms ett vattenverk som var den huvudsakliga källan, men ytterligare orsaker som hög ytavrinning, spridning av kogödsel i området och en slaktfabrik kan ha inverkat i koncentrationen av Cryptosporidium inom ytvattentäkten.

– 1995 inträffade ett Cryptosporidiumutbrott i Torbay, Devon, England. Då insjuknade 575 personer.

– 1996 drabbade Cryptosporidium cirka 2 000 människor i Cranbrook, British Columbia, Canada. Samma år inträffade en liknande incident i Kelowna, British Columbia, där

 10 000-15 000 människor blev sjuka.

– 2001 skedde ett utbrott i North Battleford, Saskatchewan, Canada. Hälften av befolkningen, 6 000- 7000 människor, drabbades av diarré och 1 907 sjukdomsfall bekräftades. Bristande rening i stadens vattenverk ansågs ha orsakat utbrottet.

– 2002 insjuknade över 1 000 personer efter ett bassängbad i Lidingö. Troligen berodde utbrottet på att någon som bar på parasiten bajsat i vattnet. Detta första svenska bassängutbrott varade i fyra veckor.

– 2005, drabbades en vattenpark, i norra New York, USA. Två vattentankar hade infekterats med Cryptosporidium. Över 3 800 människor uppvisade insjuknade

– 2005 skedde ett utbrott i Gwynedd och Anglesey, i norra Wales. Utbrottet kan ha samband med dricksvattenförsörjningen, men detta har ännu inte bekräftats. Som ett resultat blev 231 personer sjuka och 61 000 människor rekommenderades att koka sitt vatten före användning.

– 2007 inträffade ett misstänkt utbrott i Galway, Irland. Cirka 5 000 personer blev sjuka och 90 000 personer fick rådet att koka vatten.

– 2007 stängdes hundratals offentliga pooler i Utah, USA, för barn under fem år. Detta på grund av att små barn och speciellt de som bär blöjor är mest benägna att sprida sjukdomen. I Utah rapporterades 1 302 sjukdomsfall.

– 2007 skedde ett utbrott i stora delar av västra USA med 1 600 sjuka personer.

– 2008 fick invånarna i de engelska städerna Northampton och Daventry uppleva ett utbrott. 250 000 människor rekommenderades att koka sitt dricksvatten.

– Under hela sommaren 2008 drabbades många offentliga badplatser i Texas, USA, av ett utbrott.

– 2008, tvingades ett gym i Cambridge, England, stänga sin pool efter ett utbrott.

– 2010 förorenades floden Behana söder om Cairns, Australien, av Cryptosporidium.

– 2010 upptäcktes spår av Cryptosporidium i ett lokalt sportcenter i den skotska staden Cumbernauld. Detta ledde till strängning av några pooler.

– I november 2010 rapporterades över 10 000 sjukdomsfall efter ett utbrott i Östersund.

– I april 2011 inträffade ett utbrott i Skellefteå. 6 000 personer drabbades och 40 000 personer måste koka sitt vatten.

– Sedan i maj 2011 pågår ett utbrott i Roscommon, Irland. Många människor har fått diagnosen Cryptosporidios och källan har ännu inte hittats.

 

Mer information: Mona Stenberg, pressinformatör, Skellefteå kommun, 070- 533 86 24

         

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden