Pressmeddelande -

Jörnträ levererar lokal fjärrvärme

Skellefteå Kraft AB och Jörnträ AB har skrivit ett leveransavtal som innebär att Jörnträ ska leverera värme till Skellefteå Krafts fjärrvärmekunder lokalt i Jörn. Det handlar om att nyttja överkapacitet som finns i Jörnträs befintliga biobränslepannor.

Per Eriksson, vd på Jörnträ, ser många fördelar med avtalet:

– Det här en fördelaktig lösning som bland annat innebär färre transporter. Nu eldar vi biprodukterna från verksamheten på plats och värmen går direkt ut till Skellefteå Krafts fjärrvärmekunder i Jörn.

Under den tid Jörnträ hade ett sågverk användes värmen från pannorna för att torka stora mängder virke. När Jörnträ slutade med sågverksamheten för att fokusera på träförädling och timmerhus blev en stor del av värmen från pannorna överflödig. Enligt Elisabeth Bjuhr, Marknadschef Affärsområde Värme på Skellefteå Kraft, passar det mycket bra att nu använda värmen från Jörnträs pannor i ett nytt syfte:

– Vi har goda erfarenheter av samarbeten med lokala aktörer. Värmen som levereras till våra kunder i Jörn blir densamma och tanken är att samarbetet ska vara bra för Jörnträ, Skellefteå Kraft och långsiktigt fjärrvärmekunderna i Jörn. Den befintliga pelletspannan som använts under uppbyggnadsskedet är mobil och kan därför nyttjas för att leverera värme till nya kunder på annan ort.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • bioenergi
  • bränsle
  • energi
  • skellefteå kraft
  • skog
  • pellets

Regioner

  • Lycksele

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2010 var antalet anställda cirka 640, med en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

Kontakter

Catarina Hägglund

Presskontakt kommunikationschef 0910772525

Relaterat innehåll