Gå direkt till innehåll
TIDIG SÄSONGSSTART OCH FINA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR JUL- OCH NYÅRSHELGEN

Pressmeddelande -

TIDIG SÄSONGSSTART OCH FINA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR JUL- OCH NYÅRSHELGEN

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger tf VD Anders Örnulf:

Vintern kom tidigt med både kyla och snö på samtliga destinationer, vilket medfört goda förutsättningar för snöproduktion och har inneburit både en tidig säsongsstart och att våra anläggningar är i fantastiskt skick inför jul- och nyårshelgen.

Resultat efter skatt minskar med 101 MSEK i perioden. Den största förklaringen är att det är en minskning av reavinsterna från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär om 78 MSEK. Detta ska ses som en periodiseringseffekt. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på tomtmark, lägenheter och Vacation Club-andelar på våra destinationer. Periodens reavinst är i linje med förväntat utfall, men är inte jämförbart med fjolårets reavinst vid denna tidpunkt då två större projekt avyttrades i Sälen under hösten 2018. En andra större förklaring är de ovanligt gynnsamma väderförhållanden för snöläggning och övrigt arbete med iordningställande av nedfarter som försäsongen erbjudit. Detta har medfört olika kostnader, främst relaterat till tidigarelagd snöläggning, men har också inneburit ett tidigt öppnande för våra gäster. Resultateffekten uppgår till -10 MSEK i Q1, dock oförändrad sett över hela säsongen.

Bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, är i paritet med fjolåret och innebär att närmare 80 procent av säsongens bedömda logiförsäljning redan är uppbokad. Härnäst väntar en stark jul- och nyårsperiod men hög beläggning. Vi kan även se en ökad trend med semester på hemmaplan på den svenska marknaden. Den gynnsamma svenska kronan har även påverkat den utländska marknaden där vi kan se ökad tillväxt i antal gäster, framför allt från Danmark.

Inför säsongen har större investeringar gjorts i vår kärnverksamhet. Med nya nedfarter, förstärkt snöproduktion och utveckling av befintliga skidområden kan våra gäster möta en fantastisk vinterupplevelse och skidprodukt på våra anläggningar. Utöver det så ser vi fram emot att välkomna de första gästerna som landar på Scandinavian Mountains Airport, flygplatsen mellan Sälen och Trysil, som öppnar för trafik den 22 december med direktlinjer från fem svenska och två danska destinationer samt en från Storbritannien. SkiStar är en av många aktieägare i det som ska bli en katalysator för tillväxt i regionen.

Nytt för i år är även att EQPE är leverantör av våra arbetskläder. Utomhusarbetet på våra destinationer ställer höga krav på att kläderna är funktionella, bekväma och tåliga, för att tillgodose och möta alla typer av utmaningar. Tidigare personalkläder har skänkts till en svensk biståndsorganisation som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och för en rättvisare resursfördelning.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingavtal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansomslutning stiger som en effekt av detta med 790 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 16 i rapporten.

Vi ser med tillförsikt fram emot ännu en bra vintersäsong på våra sex destinationer och jag hoppas att vi ses i våra pister!

Anders Örnulf

Tf Verkställande direktör

Delårsrapport - september 2019 – november 2019

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen för det första kvartalet minskade med 75 MSEK, 38 procent, till 121 MSEK (196) jämfört med föregående år.
 • Resultat efter skatt för det första kvartalet minskade med 101 MSEK, 70 procent, till -245 MSEK (-144) jämfört med föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -3:03 SEK (-1:73), en minskning med 75 procent.
 • Samtliga destinationer är öppna och närmare 80 procent av säsongens logiförsäljning är uppbokad!
 • Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 december 2019 klockan 07.30 CET.

  Ytterligare information lämnas av:

  Anders Örnulf, tf Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

  Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

  Presskontakt

  Petra Hallebrant

  Petra Hallebrant

  Presskontakt PR- och kommunikationschef SkiStar AB +46 729 637 332

  SkiStar AB presstjänst

  Presskontakt +46 280 841 60

  Relaterat innehåll

  Minnesvärda fjällupplevelser i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken i Stockholm

  SkiStar äger och driver Skandinaviens fem största fjällanläggningar: Sälen, Åre,Vemdalen i Sverige inkl Hammarbybacken i Stockholm samt Hemsedal och Trysil i Norge. SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser som den ledande semesterarrangören för Skandinavien.

  SkiStars fjälldestinationer är perfekta resmål för aktiva livsnjutare. Här kan familjer och vänner avnjuta härliga dagar i skidbackarna och aktiviteter på fjället sommartid. Många har upptäckt glädjen med utförsåkning, cykling, löpning, klättring och vandring men också vilken nytta en aktiv semester i fjällen kan göra för att träna kroppen, ladda batterierna och för umgänget med nära och kära.

  Välkommen till våra destinationer i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil samt citybacken Hammarbybacken mitt i Stockholm!