Gå direkt till innehåll
Lars Omdal, läkare och specialist i allmänmedicin, funktionsmedicin och miljö- och näringsmedicin, föreläser om underfunktion i sköldkörteln och hur vården kan angripa problemet om inte standardmedicineringen ger tillräcklig symtomlindring.
Lars Omdal, läkare och specialist i allmänmedicin, funktionsmedicin och miljö- och näringsmedicin, föreläser om underfunktion i sköldkörteln och hur vården kan angripa problemet om inte standardmedicineringen ger tillräcklig symtomlindring.

Pressmeddelande -

45 år gammal myt påverkar 450 000 liv i Sverige idag

Välkommen att lyssna på den norske läkaren Lars Omdal, som kommer att berätta om bakgrunden till och ifrågasätta den myt som uppstod under 1970-talet och som envist lever kvar inom dagens medicin.*

För en del av de 98 procent som får standardmedicinen kan det vara så enkelt som myten säger – men inte för andra. Och vad gör man då?

I Sverige görs ofta inget alls.

Kanske är det förklaringen till att svenska sköldkörtelpatienter vallfärdar till Norge för att få vård – åtminstone de som har råd att betala för privat vård, resa och uppehälle.

Kom och lyssna till dr Lars Omdal, läkare och specialist i allmänmedicin, funktionsmedicin, miljö- och näringsmedicin och verksam vid Balderklinikken i Norge, när han föreläser om underfunktion i sköldkörteln och hur vården kan angripa problemet om inte standardmedicineringen Levaxin ger tillräcklig symtomlindring.

Och myten då? Jo, den är att behandling med Levaxin så att blodvärdet TSH normaliseras, alltid ger en sköldkörtelfrisk patient.

Tid: Fredag 25 augusti kl 18:00–21:00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i centrala Stockholm (mellan T-centralen och Hötorget)
Pressackreditering: Till press@skoldkortelforbundet.se. Också som icke-press skickar du ett mejl hit vid intresse av att delta, för att inom kort få länk till biljettförsäljning
Övrig info: Föredraget börjar kl 18:00 prick, kom gärna i god tid (från kl 17:30). Under mingelpausen cirka kl 19:30–20:00 serveras en smoothie
Arrangör: Sköldkörtelförbundet

Fakta om Balderklinikkens metod:
På Balderklinikken görs en grundlig utredning av patienten där man inkluderar immunsystemet, eventuella metabola och psykiatriska symtom och ser över patientens livsstil inklusive stress, kost, näringsstatus och motion. Medicineringen individanpassas utifrån varje patient och man väljer att pröva andra läkemedelsalternativ och kombinationer om inte standardbehandlingen gett patienten tillräcklig symtomlindring. Balderklinikkens metod att utreda och behandla har visat sig vara framgångsrik och hjälper många sköldkörtelpatienter till hälsa. En forskningsstudie i detta ämne, ledd av dr Lars Omdal, kommer att påbörjas i Norge.

* Läs mer i den vetenskapliga artikeln The History and Future of Treatment of Hypothyroidism publicerad i Annals of Internal Medicine, 2016: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4980994/

Ämnen


Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och den enda som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). 

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av regionala och lokala förbund kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för en individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostisering som behandling av sköldkörtelsjukdom. Vi har sedan 2014 knutit nya kontakter med politiker, myndigheter, vårdgivare, intresseorganisationer, i och utanför Sverige, för att skapa ett organiserat samarbete på bred front. 

Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja dess verksamhet. Förbundet har drygt 3 600 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar mer än fördubblats.

Presskontakt

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet