Gå direkt till innehåll
Öppet brev till Takeda och LV:  Varför informeras inte patienter och allmänhet?

Pressmeddelande -

Öppet brev till Takeda och LV: Varför informeras inte patienter och allmänhet?

Sköldkörtelföreningen fick av en händelse den 8 december 2016 vetskap om att vissa batcher av medicinen Liothyronin med omedelbar verkan dragits in från distributörer och apotek. Föreningen kontaktade då Takeda Pharma och fick lugnande besked. För säkerhets skull informerade vi dock våra medlemmar så gott vi kunde via våra interna kanaler.

De senaste dagarna har dock oroande många hört av sig till föreningen, personer som under längre tid medicinerat med tabletter från dessa batcher och som blivit, för dem själva, oförklarligt sämre i sin sjukdom. Dessa personer är nu upprörda och besvikna över att de inte fått besked om att de medicinerar med en undermålig medicin. En del har försökt byta den felaktiga medicinen mot ny, men nekats på apoteken. Många patienter runt om i landet är fortfarande omedvetna om att de intar undermålig medicin.

Produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel är hårt reglerad i EU och Sverige, just för att begränsa negativa effekter av en sådan händelse, som nu inträffat. Med ledning av vad vi nu kan överblicka, förefaller det som om vare sig Takeda Pharma eller Läkemedelsverket i detta fall tagit det ansvar för tillsyn, kontroll, produktsäkerhet och information som åligger dem.
Som representant för slutanvändarna önskar vi en förklaring till varför patienter inte genast informeras med till buds stående medel om medicinens kvalitetsbrister.

För Sköldkörtelföreningen

Nadja Öström
Ordförande

Sköldkörtelföreningen organiserar personer med sköldkörtelsjukdomar. Föreningen har cirka 3 500 medlemmar. Drygt 6 000 personer medicinerar med Liothyronin – gissningsvis är några hundratal av dem medlemmar i föreningen. Vissa batcher av medicinen Liothyronin drogs in den 8 december 2016 av Läkemedelsverket (LV) på grund av potentiellt bristande terapeutisk effekt. LV beslöt att endast meddela distributörer, grossister och apotek trots att man då visste att vissa batcher varit ute i handeln sedan lång tid och intas av personer som långtidsmedicinerar.

Ämnen


Sköldkörtelförbundet arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter och rätten till en individanpassad vård. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar och samverkar med 11 länsföreningar runtom i landet. Stötta vårt arbete genom att Swisha en gåva till 123 048 66 96 eller bli medlem på skoldkortelforbundet.se

Kontakter

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges enda organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar och samverkar med 11 länsföreningar runtom i landet.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet
Box 5292
102 46 Stockholm
Sweden