Gå direkt till innehåll
Om framtidens behandling av sköldkörtelsjukdom på Sköldkörteldagen den 26 maj

Pressmeddelande -

Om framtidens behandling av sköldkörtelsjukdom på Sköldkörteldagen den 26 maj

Patientundersökningar visar att den idag helt dominerande behandlingen vid sköldkörtelsjukdom bara ger symtomlindring hos varannan patient. Inom funktionsmedicin fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymtom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar.

För att uppmärksamma World Thyroid Day 25 maj och International Thyroid Awareness Week, anordnar Sköldkörtelförbundet för fjärde året i rad Sköldkörteldagen i Stockholm. Sköldkörteldagen 2018 fokuserar på nya behandlingsstrategier för sköldkörtelsjukdom som har potential att hjälpa många fler att bli av med sina symtom. Utöver detta kommer ny spännande svensk forskning – som visar att nivån av sköldkörtelhormon i ryggmärgsvätska kan ge ett bättre mått på måendet än att mäta sköldkörtelhormon i blodet (som idag är standard) – att presenteras.

Under Sköldkörteldagen 2018 kommer det dessutom att lanseras något som är unikt i svensk sjukvårdshistoria. Detta gör årets Sköldkörteldag till en extra spännande, och historisk dag.

DATUM: Lör 26 maj 2018
TID: Kl 10:00–17:00
PLATS: Skandia, Drottninggatan 82, i centrala Stockholm
PROGRAM: Länk
BILJETT: Hos Billetto
PRESSACKREDITERING: press@skoldkortelforbundet.se
FRÅGOR: info@skoldkortelforbundet.se

VÅRA FÖRELÄSARE

Peter Martin – Funktionsmedicinskt perspektiv på sköldkörtelsjukdom
Läkaren Peter Martin kommer att berätta hur man inom funktionsmedicin strävar efter att hitta de underliggande orsakerna till autoimmunitet och hur man kan få patientens biokemi, tarmflora och immunsystem i balans igen. Inom funktionsmedicin fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymtom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Stefan Sjöberg - Kan T4 i ryggmärgsvätska ge ett bättre mått på måendet än att mäta T4 i blodet?
Enligt en första analys av en ny studien finns en statistiskt signifikant korrelation mellan hälsan och T4-värdet i ryggmärgsvätskan – en korrelation som inte finns blodet. Stefan kommer att berätta om dessa spännande fynd och vad de kan vara tecken på, samt vad forskargruppen håller på att titta på just nu och i framtiden.

Karl Hultén - Kost och livsstil för minskade symtom
Kan du minska dina symtom och uppnå högre livskvalitet genom att ändra din kost och din livsstil? I den här föreläsningen berättar Karl Hultén, biomedicinare och författare, om kopplingen mellan tarmhälsa och uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Han presenterar också ett program för kost och livsstil, som har hjälpt tusentals personer att återvinna hälsan.

Anders Lönedal - Kan stress påverka min sköldkörtel?
Med BioFeedback – ett instrument som bland annat mäter andningsfrekvens, andningsbeteende och koldioxidhalt i kroppen – och andningsträning hjälper han människor att andas mer medvetet och har noterat hur alltifrån migrän och astma till fibromyalgi och psoriasis har lindrats genom andningsträningen. ”Du mår som du andas”, är Anders ledord.

Välkommen att ta del av föreläsningar som öppnar upp för framtidens sätt att behandla sköldkörtelsjukdom!

Ämnen

Kategorier


Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 4500 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Kontakter

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Relaterat innehåll

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskare liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskare liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges enda organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar och samverkar med 11 länsföreningar runtom i landet.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet
Box 5292
102 46 Stockholm
Sweden