Gå direkt till innehåll
Anna Bergkvist, ordförande och Katarina Nydahl, verksamhetsledare
Anna Bergkvist, ordförande och Katarina Nydahl, verksamhetsledare

Pressmeddelande -

Sköldkörtelförbundet på pallplats i första utdelningen av "Årets patientföreträdare"

Patientorganisationen Sköldkörtelförbundet blev trea när utmärkelsen Årets patientföreträdare delas ut för första gången. Förbundet hyllas för sitt arbete med att företräda en halv miljon patienter med sköldkörtelsjukdom i Sverige. Priset delas ut av FOKUS Patient.

– Vi är så glada för denna utmärkelse! Det är ett viktigt erkännande av vårt arbete för att öka kunskapen om sköldkörtelsjukdom, lidandet och de stora kostnader sjukdomen medför för samhället, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Sköldkörtelförbundet är en patientorganisation med cirka 6 000 medlemmar över hela landet som helt drivs av ideella krafter från medlemmar och förtroendevalda.

Samtidigt behandlas en halv miljon svenskar, var tionde svensk kvinna för sköldkörtelsjukdom. Trots behandling mår många personer med sköldkörtelsjukdom dåligt. En undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Sköldkörtelförbundet visar att endast var tredje patient som behandlas för underfunktion i sköldkörteln är helt symptomfri. Tillgången till individanpassad vård skiljer sig stort mellan olika regioner i landet. Resultatet är att många med sköldkörtelsjukdom mår dåligt, vilket i förlängningen medför stora kostnader för samhället.

– Sköldkörtelförbundet arbetar för att regionerna ska införa vårdprogram och kvalitetsregister. Först då kan vi öka kunskapen om hur vården fungerar och förbättra behandlingen för de som är drabbade, säger Anna Bergkvist.

För mer information:

Anna Bergkvist, ordförande Sköldkörtelförbundet

anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

0702 848412

Sköldkörtelförbundet arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter och rätt till en individanpassad vård. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte.

Ämnen


Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Presskontakt

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet