Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tittarstorm efter SVT Fråga doktorns temasändning om sköldkörteln

Husläkaren Karin Granberg och endokrinologen Cecilia Fall, som besvarade frågor om sköldkörtelsjukdom i SVT:s Fråga doktorn den 4 november, är i gott sällskap när de hänvisar till att de måste följa de rekommendationer som gäller vid underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). Men när dagens rekommendationer är ensidiga, icke-individanpassade och vilar på eminens snarare än evidens blir detta ett problem – som i hög grad påverkar patientsäkerheten och förtroendet för vården. Det skriver Anna Bergkvist, ordförande i Sköldkörtelförbundet, som efterlyser nationella riktlinjer och kvalitetsregister för en av Sveriges största folksjukdomar.

Programledaren Suzanne Axell har fått bilden av att sköldkörteln är ett område ”som det händer så mycket grejor runt”. Hon kunde inte haft mer fel. För den stora gruppen med hypotyreos har diagnostiken inte uppdaterats sedan 1980-talet och den senaste behandlingen forskades fram på 1950-talet. Inte för någon annan folksjukdom har utvecklingen stått så stilla.

Sköldkörtelsjukdom är överlag dåligt beforskad. Sköldkörtelförbundet har 2018 låtit beställa en Sifo-undersökning. Vi patienter har därmed levererat Sveriges största undersökning av sköldkörtelvården. Nu kräver vi att också läkarprofessionen, regeringen, Socialstyrelsen, SBU och SKL tar sitt ansvar, för att förbättra förutsättningarna för en halv miljon sköldkörtelpatienter, där 8 av 10 är kvinnor.

Om 20 år kan den diagnostik och vård som ges vid hypotyreos se annorlunda ut, siar endokrinologen Cecilia Fall. Hon tror att det kommer att hända saker på området och säger att ”det är mycket som vi inte vet idag”. Här är vi eniga – men då vi inte känner till att några avgörande initiativ är tagna för att öka kunskapen på området, ser vi inte hur det kommer att kunna hända saker?

Återkommande studier befäster att patienter inte blir återställda på standardbehandlingen vad gäller exempelvis symtom, BMI, metabolism och blodvärden som kolesterol och T3. Ändå händer inget. Trots att patientgruppen är en av Sveriges största finns varken nationella riktlinjer eller kvalitetsregister. Man vet alltså inget om hur patienterna följs upp, hur de mår på sin behandling, vilken samsjuklighet de har, med mera. Vi ställer oss frågan om orsaken till att sköldkörtelsjukdom har en så låg prioritet är för att det är en kvinnodominerad sjukdom?

Enligt Sifo-undersökningen har 60 procent med hypotyreos, motsvarande mer än en kvarts miljon människor, kvarstående symtom trots behandling, som påverkar dem i olika grad. Och 92 000 eller var femte med hypotyreos, fortsätter må dåligt trots behandling. Hur kan så många sköldkörtelsjuka fortfarande må dåligt, trots att de är friska enligt blodproverna? Beroende på vem man frågar får man olika svar. För att etablera en sanningsenlig bild att enas kring behövs forskning som fokuserar på den andel av patientgruppen som har kvarstående svåra symtom. Och det måste ske nu!

Anna Bergkvist, ordförande Sköldkörtelförbundet

Ämnen

Kategorier


Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Kontakter

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702-84 84 12
Paulina Ilieva

Paulina Ilieva

Presskontakt Opinionsbildare 0793-47 87 29

Relaterat innehåll

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskare liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskare liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges enda organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6 600 medlemmar och samverkar med 12 länsföreningar runtom i landet.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet
Box 5292
102 46 Stockholm
Sweden