Pressmeddelande -

Svenska familjer bygger lekstuga, djurprylar och lådbilar tillsammans i sommar

En enkät som Skogsindustrierna har gjort på www.byggbeskrivningar.se visar att 43 procent tänker bygga tillsammans med barn i sin nära omgivning under sin semester. Mest populärt är det att barnen hjälper till att bygga de projekt som familjen ska göra, som att bygga en altan, ett staket eller ett förråd.

För vuxna som har yngre barn i sin omgivning, är det mest populärt att bygga en lekstuga (35 %) följt av djurprylar såsom kaninbur, hopphinder och fågelholk (24 %) och sedan lådbilar (16 %). Att bygga landhockeymål eller andra mål tänker 14 % göra tillsammans med sina barn, följt av styltor, drygt 10 %. En träbåt eller leksaksbil som kan passa de mindre barnen, planerar 9 % att göra, följt av skateboardramp som även passar de äldre barnen (och vuxna) med 8 %. Att göra egna spel såsom poängplank, ett eget memory eller luffarschack, planerar drygt 6 %. Lite färre planerar att bygga dockhus/dockhusinredning och riddarutrustning med vardera 3 %. Två procent av familjerna planerar att bygga en dockteater eller affär.

Förslag på hur man gör dessa projekt finns i broschyren ”Bygg i trä med Fixa & Trixa” eller i Skogsindustriernas byggbeskrivningar som kan hämtas hos en bygg- och trävaruhandlare som är med i projektet Bygg i trä. För att hitta dem, gå in på www.byggbeskrivningar.se. Där kan man även hitta byggbeskrivningar, dimensioneringsguide med mera. 

Det visade sig att bara 60 % av de svarande visste om att det idag finns mer skog i Sverige än vad det gjorde för 100 år sedan. Här finns det ett behov av att informera om att vi har dubbelt så mycket skog idag jämfört med för 100 år sedan.

Enkäten har gjorts på www.byggbeskrivningar.se, en hemsida som ger tips och instruktioner om hur du bygger projekt i trä. 1200 stycken har svarat på enkäten och de har haft möjlighet att fylla i flera alternativ på frågorna om vad de tänker bygga.

För mer information vänligen kontakta:
Sara Färlin, rådgivare träprodukter, Skogsindustrierna, tel 0761-16 58 53

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • sara färlin
  • fixa & trixa
  • bygg i trä
  • byggbeskrivningar
  • skogsindustrierna

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org

Relaterat innehåll