Gå direkt till innehåll
Åk med SL-kort i skärgården under lågsäsong

Nyhet -

Åk med SL-kort i skärgården under lågsäsong

Från och med måndag, 16 september, kan den som har 30-dagars-, 90-dagars- eller en årsbiljett i SL-trafiken resa med samma biljett även i Waxholmsbolagets trafik. Det försök som pågått under 2018 har utvärderats och trafiknämnden beslutade i våras att det blir en permanent lösning.

Periodbiljetterna gäller inte under sommarmånaderna då skärgårdstrafiken är som mest intensiv. Enligt beslutet ska 30- och 90-dagarsbiljetter samt årsbiljetter gälla – precis som under försöket. Även biljetter som är giltiga i mer än 30 dagar ur SL:s skolsortiment gäller. Man kommer också kunna åka med Movingos sortiment, förutsatt att det finns SL-giltighet i biljetten, och detsamma gäller SL/UL-sortimentet.

Waxholmsbolagets biljettsortiment och reskassa gäller som tidigare. Det betyder att resenärer som inte har ett SL-periodkort kan resa med Waxholmsbolagets biljett. Biljett köper man då vid Waxholmsbolagets försäljningsställen, ombord på fartygen eller av ombud.

Välkomnar fler besökare i skärgården

Under de senaste två åren reste omkring 1,6 miljoner resenärer med Waxholmsbolaget varje år. Drygt 1,1 miljoner av dessa resenärer reste under perioden maj–augusti.

Genom att tillåta SL-kortet ombord på Waxholmsbolagets båtar får fler invånare i Stockholmsregionen tillgång till skärgården, och att få fler besökare till öarna under perioder med lägre resande var en av utgångspunkterna. Det blir också enklare för SL:s och Waxholmsbolagets resenärer som byter mellan trafikslagen båt, buss och tåg eftersom SL:s periodbiljett kan användas hela vägen.

När gäller det?

SL:s periodbiljetter gäller i Waxholmsbolagets trafik under lågsäsong med start 16 september 2019 och som längst till 7 maj 2020. 2020 startar lågsäsongen tidigast 15 september.

SL-biljetten upphör och börjar gälla i Waxholmsbolagets trafik vid den årligen återkommande tidtabellsförändringen, i vår- respektive hösttidtabell.

Skärgårdstrafiken lyder under andra regler än kollektivtrafik på land, därför gäller inte SL:s förseningsersättning oavsett vilken biljett som används för resa med Waxholmsbolaget.

Välkommen ombord! ⚓️ 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm