Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Förtydligande till Sveriges Radios rapportering om ATC på Roslagsbanan

Ekots rapportering den 5 november 2021 handlar om att SL kört Roslagsbanan med en version av ATC som saknat myndighetsgodkännande. Det handlar om olika mjukvaruversioner i ombordutrustningen på tågen. 2004 SL fick godkännande för mjukvaruversion 1.06. Den version som sedan 2005 suttit i tågen är 1.09. Detta borde SL ha anmält och sökt godkännande för hos dåvarande Järnvägsstyrelsen.

ATC (Automatic Train Control) är ett säkerhetssystem för järnväg som syftar till att förhindra olyckor, bland annat genom att högsta tillåtna hastighet inte överskrids eller att stoppsignaler passeras. Systemet består dels av installationer längs banan, dels av utrustning hos föraren. Det är mjukvaruversioner av ATC i förarhytten som detta handlar om.

Järnvägsstyrelsen (idag Transportstyrelsen) bedömde 2004 version 1.06 som fullgod och säker. Version 1.09 är i grunden samma version som den som godkändes 2004, men längs vägen har det skett korrigeringar i mjukvaran, alltså buggfixar. Version 1.09 är en förbättrad mjukvara jämfört med den som godkändes 2004. Denna version genomgick interna tester och godkändes internt innan införandet. Men SL har missat att som sista steg i processen anmäla uppgraderingen och inhämta godkännande hos Järnvägsstyrelsen.

När upptäcktes att godkännande saknades för version 1.09?

I juni 2018 upptäcker man att myndighetsgodkännandet gäller version 1.06. Då har Roslagsbanan kört på version 1.09 sedan 2005.

Hur upptäcktes detta?

SL har beställt nya tåg av typ X15p till Roslagsbanan. De ska levereras komplett med befintligt ATC-system ombord. 2018 hade därför trafikförvaltningen en dialog med signalleverantören Ansaldo om leveransen av ombordsystem till tågleverantören.

Ansaldo konstaterade att det innebar att ombordsystemet behövde uppdateras och migreras till en nyare hårdvaruplattform. För att genomföra en sådan uppdatering och migrering behöver man godkännande för ändringen från Transportsstyrelsen. I arbetet med ansökan utgår man från det befintliga godkännandet. I samband med detta konstaterades att godkännandet för vagnarna var för mjukvarusystem version 1.06, medan det var version 1.09 som var installerat i tågen.

Vad gjordes när detta uppdagades?

Arriva, som är trafikutövare på Roslagsbanan, gjorde en anmälan till Transportstyrelsens jourtelefon direkt när felet uppdagades, i enlighet med de riktlinjer som finns. Arriva och trafikförvaltningen genomförde en gemensam riskanalys och lämnade in både riskanalys och åtgärdsplan till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens första rekommendation blev att upprätta en åtgärdsplan för hur bristen ska rättas till. Ansaldo påbörjade arbetet med att utreda skillnaden mellan versionerna. Även leverantören Ansaldo beställde en oberoende granskning av systemversionerna för att ta fram en kompletterande säkerhetsbevisning från den senast godkända till den installerade mjukvaruversionen. Detta för att erhålla godkännande från Transportstyrelsen.

Hur kunde detta ske?

Det finns två huvudsakliga anledningar. Den ena är att leverantörens programvaruuppdatering inte anmäldes till Järnvägsstyrelsen när den genomfördes.

Det andra är att det har hänt mycket i branschen sedan tidigt 2000-tal. När Roslagsbanans ATC-system installerades såg kraven annorlunda ut – de har standardiserats och systematiserats vilket innebär att kraven på dokumentation och granskning är strängare nu.

Har det här inneburit någon säkerhetsrisk för enskilda?

Nej, det har inte inneburit någon risk. Det konstateras dels av Transportstyrelsen i godkännandet, dels av flera analyser (både trafikförvaltningens och Arrivas egen, liksom den rapport som Ansaldo beställde från ett oberoende bolag, som rekommenderar fortsatt kommersiell drift för version 1.09). Version 1.09 är säkrare än 1.06 som godkännandet gällde.

Fick TF något vite eller annan bestraffning av Transportstyrelsen?

Nej.

Finns det några större skillnader mellan version 1.06 och 1.09?

Det är inga större skillnader, utan handlar om buggfixar som inte har betydelse för systemets förmåga att utföra sin säkerhetsmässiga uppgift. Mellan 2018 och 2021 har ytterligare en versionsuppdatering gjorts, till version 1.10. Denna version är godkänd av Transportstyrelsen.

Tidslinje:

  • 2004-10-20: Järnvägsstyrelsen godkänner ATC-system med mjukvaruversion 1.06.
  • 2005: ATC-systemet uppdateras till version 1.09.
  • 2018-06-29: Trafikförvaltningen upptäcker att godkännandet gäller för version 1.06 och inte 1.09.
  • 2018-06-29: Arriva anmäler felet till Transportstyrelsen enligt gällande rutiner.
  • 2018-07-10: Arriva genomför tillsammans med Trafikförvaltningen en riskanalys och åtgärdsplan enligt Transportstyrelsens instruktioner.
  • 2018-09-20: En granskning av skillnaderna i versionerna genomförs av ett extern oberoende bolag, på uppdrag av Ansaldo.
  • 2021-11-01: Trafikförvaltningen får godkännande för att köra version 1.10 på Roslagsbanan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm