Gå direkt till innehåll
​Så fungerar det med reklam i kollektivtrafiken

Nyhet -

​Så fungerar det med reklam i kollektivtrafiken

I SL:s miljöer kan resenärer möta reklam av olika slag, kommersiell och politisk. Debatten kring kommersiell reklam återkommer med jämna mellanrum och stundande val till Europaparlamentet aktualiserar frågor om vad som gäller för politisk reklam i SL-trafiken.

Reklam är sedan länge ett välkänt inslag på stationer, i fordon och i den övriga SL-trafiken. Den genererar intäkter till kollektivtrafiken varje år, pengar som kan användas till att utveckla och förbättra kollektivtrafiken. Efter landstingsbidrag och biljettintäkter är det den största inkomstkällan för SL.

Den största delen av all reklam som syns i SL:s miljöer håller sig långt innanför ramarna för vad som är tillåtet. Men en begränsad del kräver en särskild bedömning och där skiljer sig reglerna för kommersiella och politiska budskap åt.

Kommersiella budskap regleras av Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för kommersiell reklam och politiska budskap bedöms i stället utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, en av demokratins hörnstenar.

30 år av politisk reklam i kollektivtrafiken

Sedan 1988 är reklam för politiska partier tillåtet i kollektivtrafiken. SL, eller trafikförvaltningen, måste som myndighet med anledning av den svenska grundlagen behandla alla politiska partier likvärdigt. Det här betyder att alla politiska partier har rätt att framföra sina budskap och köpa reklamytor. Budskapen får inte strida mot svensk lag, men detta prövas av JK i efterhand.

Det här gäller för politisk reklam i korthet:

 • Politiska budskap bedöms utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, en av demokratins hörnstenar tillika svenska grundlagar.
 • Alla politiska partier har rätt att föra ut sina budskap.
 • Det är inte möjligt för SL att utesluta partier från möjligheten att köpa reklamytor i SL:s miljöer.
 • Budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag.
 • Det är justitiekanslern (JK) som prövar ifall detta följs.
 • SL/Trafikförvaltningen får inte censurera politiska budskap.
 • SL kan efter samråd med polisen säga nej till politisk reklam om den bedöms äventyra säkerheten för resenärer eller personal i SL-trafiken.
 • Det här gäller kommersiell reklam i korthet:

  Kommersiella budskap regleras av Internationella Handelskammarens, ICC:s, regler för reklam och marknadskommunikation (Consolidated ICC Code).

  SL har möjlighet att granska och avvisa kommersiella annonser i förväg, ifall de bedöms bryta mot de regler som gäller. Kommersiell reklam kan även anmälas till Reklamombudsmannen för granskning och tillsyn sker även av Konsumentombudsmannen.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Regioner

  Presskontakt

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt 08-123 315 50
  Elin Lindström

  Elin Lindström

  Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
  Claes Keisu

  Claes Keisu

  Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
  Andreas Strömberg

  Andreas Strömberg

  Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

  Det här är SL

  Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

  SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

  SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

  Storstockholms Lokaltrafik, SL
  Lindhagensgatan 100
  105 73 Stockholm