Skip to main content

​Så fungerar det med reklam i kollektivtrafiken

Nyhet   •   Maj 08, 2019 17:21 CEST

I SL:s miljöer kan resenärer möta reklam av olika slag, kommersiell och politisk. Debatten kring kommersiell reklam återkommer med jämna mellanrum och stundande val till Europaparlamentet aktualiserar frågor om vad som gäller för politisk reklam i SL-trafiken.

Reklam är sedan länge ett välkänt inslag på stationer, i fordon och i den övriga SL-trafiken. Den genererar intäkter till kollektivtrafiken varje år, pengar som kan användas till att utveckla och förbättra kollektivtrafiken. Efter landstingsbidrag och biljettintäkter är det den största inkomstkällan för SL.

Den största delen av all reklam som syns i SL:s miljöer håller sig långt innanför ramarna för vad som är tillåtet. Men en begränsad del kräver en särskild bedömning och där skiljer sig reglerna för kommersiella och politiska budskap åt.

Kommersiella budskap regleras av Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för kommersiell reklam och politiska budskap bedöms i stället utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, en av demokratins hörnstenar.

30 år av politisk reklam i kollektivtrafiken

Sedan 1988 är reklam för politiska partier tillåtet i kollektivtrafiken. SL, eller trafikförvaltningen, måste som myndighet med anledning av den svenska grundlagen behandla alla politiska partier likvärdigt. Det här betyder att alla politiska partier har rätt att framföra sina budskap och köpa reklamytor. Budskapen får inte strida mot svensk lag, men detta prövas av JK i efterhand.

Det här gäller för politisk reklam i korthet:

 • Politiska budskap bedöms utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, en av demokratins hörnstenar tillika svenska grundlagar.
 • Alla politiska partier har rätt att föra ut sina budskap.
 • Det är inte möjligt för SL att utesluta partier från möjligheten att köpa reklamytor i SL:s miljöer.
 • Budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag.
 • Det är justitiekanslern (JK) som prövar ifall detta följs.
 • SL/Trafikförvaltningen får inte censurera politiska budskap.
 • SL kan efter samråd med polisen säga nej till politisk reklam om den bedöms äventyra säkerheten för resenärer eller personal i SL-trafiken.
 • Det här gäller kommersiell reklam i korthet:

  Kommersiella budskap regleras av Internationella Handelskammarens, ICC:s, regler för reklam och marknadskommunikation (Consolidated ICC Code).

  SL har möjlighet att granska och avvisa kommersiella annonser i förväg, ifall de bedöms bryta mot de regler som gäller. Kommersiell reklam kan även anmälas till Reklamombudsmannen för granskning och tillsyn sker även av Konsumentombudsmannen.