Gå direkt till innehåll
Ungdomar åker fritt med SL i sommar

Nyhet -

Ungdomar åker fritt med SL i sommar

I maj börjar SL skicka ut gröna SL-kort till omkring 170 000 ungdomar i Stockholms län – med biljetten på kortet åker de fritt med SL under hela sommarlovet. Det gäller även ungdomar som reser med färdtjänsten.

I år blir det extra lätt för ungdomar i Stockholms län att ta sig till sina sommarlovsaktiviteter. Region Stockholm har beslutat att dela ut SL-kort till alla ungdomar, födda 2004 – 2010, som är folkbokförda i Stockholms län.

Biljetten gäller under sommarlovet, dygnet runt fram till och med den 31 augusti 2022. Ungdomar med färdtjänsttillstånd reser under samma period utan egenavgift med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.

Korten ska ha nått ungdomarna senast 13 juni

De som har rätt till ett kostnadsfritt SL-kort får hem biljetten laddad på ett nytt, grönt SL-kort senast den 13 juni. Det går inte att ha biljetten i SL-appen, utan det är det fysiska kortet som måste blippas. Har SL-kortet inte kommit fram då kan man kontakta SL:s kundtjänst för att få hjälp. Ungdomar med skyddad identitet kan få biljetten genom att kontakta SL Kundtjänst.

Bakgrund

Region Stockholm vill att unga ska återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Det är en viktig del i det långsiktiga arbetet för en hållbar region. Satsningen med kostnadsfria sommarlovsbiljetter finansieras av Region Stockholm och gäller under sommaren 2022.

Region Stockholm har bestämt vilka åldersgrupper som ska få en biljett och beslutat att möjligheten att resa avgiftsfritt också gäller de som har tillstånd att resa med färdtjänsten. Beslutet fattades i Trafiknämnden den 29 april och slutgiltigt beslut fattas i Regionfullmäktige.

Texten har korrigerats då den innehöll felaktigheter vad gäller resor för barn födda efter 2010. Läs här vilka regler som gäller för barns resor i SL-trafiken. 


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm