Gå direkt till innehåll
Foto: Gustav Kaiser/Region Stockholm
Foto: Gustav Kaiser/Region Stockholm

Nyhet -

Snösäsong i kollektivtrafiken

Efter kalla och klara dagar har snön börjat dra in över länet. Snöfall, halka och växlande temperaturer kan ställa till det för kollektivtrafiken. Men varför kan vinterväder påverka trafiken – och vad gör SL för att förebygga störningar?

Tung snö, is i växlar och halt väglag skapar utmaningar för kollektivtrafiken vintertid. SL arbetar hårt för att kunna köra så mycket och stabil trafik som möjligt, men vissa typer av väder är särskilt svåra för kollektivtrafiken.

Dåligt väglag påverkar busstrafiken

Precis som all annan trafik på vägarna måste SL-bussarna anpassa körningen efter väglag. Busstrafiken är beroende av att kommunerna plogar och sandar vägarna så att de går att köra på. Vissa större vägar och genomfartsleder är det Trafikverket som snöröjer.

Om det är svårt för väghållarna att hinna med, kan det bli mycket halt och i värsta fall måste turer ställas in. Resenärernas och förarnas säkerhet kommer alltid i första hand, och tidtabellen i andra hand.

För att slippa ställa in trafik i hårda väder kan de bussbolag som kör trafiken på uppdrag av SL, välja att lägga om trafiken. Därmed kan de undvika sträckor där det brukar vara svårt att köra när det är halt. Det kan till exempel handla om gator med svåra kurvor eller där det blir trångt när det ligger snödrivor och står fordon parkerade.

Vissa vägar är extra viktiga för att kollektivtrafiken ska fungera. Det kan vara vägar där bussar med många resenärer kör eller vägar som leder fram till en anslutning med spårtrafik. Bussbolagen som kör SL-trafiken kan önska att väghållarna prioriterar att ploga de vägarna, men i regel prioriterar väghållarna större vägar. Därför kan det ta lite längre tid innan mindre vägar blir plogade och säkra att köra på. Plogningen kan också ta längre tid än väntat om väghållarna måste undanröja fordon som kört fast och blockerar vägen.

Tågväxlar särskilt känsliga för temperaturskiften

För spårtrafiken är växlande temperaturer en stor utmaning. När snön töar och sedan fryser till is drabbar det växlarna, som inte går igen som de ska. De som jobbar med tunnelbanan och pendeltågen vet vilka växlar som är känsligast och kan ibland undvika dessa när de planerar hur tågen ska gå. Eftersom de vet vilka växlar flest tåg går genom kan de prioritera att hålla dessa fria från snö och is. Om det är tungt snöfall på flera håll, så att det blir svårt för snöröjarna att hinna med, prioriteras sträckor där många reser. Det finns också elektriska värmeslingor som håller växlarna fria från is.

Låsta växlar och snö under fordon ställer till det för pendeltågen

Trafikverket ansvarar för pendeltågens spår. De kan välja att låsa vissa växlar när det är svårt väder för att förhindra att växlarna går sönder. Det kan leda till att SL och andra järnvägsföretag tvingas köra färre tåg än vanligt.

En utmaning för pendeltågen är också mängden snö. Upp till 2-3 ton snö per dag kan fastna under tågen, där det sedan fryser till is. MTR, som kör pendeltågen, gör extra kontroller för att minimera antalet fordonsfel som uppstår till följd av vädret. Det finns särskilda avisningsmaskiner i depåerna i Älvsjö, Södertälje och Bro. Om det är många tåg som drabbas måste de vänta på sin tur och då kan det uppstå fordonsbrist i trafiken.

Blå linjen klarar vinterväder bäst

I tunnelbanetrafiken är Gröna linjen och Röda linjen känsliga för väderleken eftersom de går utomhus långa sträckor. Blå linjen, som till största del går i tunnlar, påverkas inte lika mycket.

SL har framtagna beredskapsplaner för svårare väderlekar. För att se till att tunnelbanespåren hålls fria från snö och is finns ett antal snöröjningsfordon.

Av totalt 717 växlar i tunnelbanesystemet finns det några som är extra viktiga för att trafiken ska flyta som vanligt. Dessa bevakar SL extra noga så att det inte bildas is i dem. Till exempel prioriterar vi stationer med många linjer för att minska risken för växelfel på ställen som påverkar många resenärer.

Växlar som inte är lika prioriterade kan få vänta lite längre på att snöröjas. Det kan till exempel vara växlar som används för att styra om tåg vid störningar. Därför kan det vara svårare att styra om trafiken vid en störning under kraftiga och långvariga snöväder. Resenärerna märker av det genom att tåg blir försenade eller får ny slutdestination.

Följ trafikläget och väderleksrapporterna

När vintern drar in över länet är det bra att följa väderleksrapporterna för att kunna planera sin pendling och resa med marginal. Det som särskilt går att hålla utkik efter är om det ska falla mycket snö eller snabbt växla mellan plus- och minusgrader. Nytt för i år är att SMHI har lanserat ett vädervarningssystem med gula, orangea och röda varningar som sätts utifrån vilka konsekvenser vädret kan få.

Eftersom olika väder är besvärliga för olika trafikslag, är det också viktigt att följa trafikinformationen i SL:s kanaler. I Trafikläget på sl.se och under fliken ”Störningar” i SL-appen finns den senaste informationen om trafiken, direkt från företagen som kör den.

Om det är väldigt svårt väder som påverkar stora delar av trafiken på många håll i länet, kan det vara svårt för trafikinformatörerna att hinna med. I de lägena kan det ibland dröja tills informationen kommer upp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

Om du är privatperson och har frågor ska du ringa SL:s kundtjänst. Du når dem på telefonnummer 08 600 10 00.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm