Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avstängd pendeltågstrafik och nya körvägar för bussarna i Södertälje från och med den 24 juni

På grund av Trafikverkets arbeten med att bygga ut järnvägen i Södertälje till dubbelspår stängs all pendeltågstrafik av mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum från och med fredagen den 24 juni. Östertälje blir ny, tillfällig knutpunkt mellan buss och pendeltåg. När trafiken öppnar igen hösten 2012 väntar en punkligare, mindre störningskänslig pendeltågstrafik.

Nu bygger Trafikverket om enkelspåret mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn till dubbelspår för att minska störningskänsligheten och förbättra punktligheten. Det gör att all tågtrafik mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är avstängd från och med midsommarafton den 24 juni 2011 till hösten 2012. Under den tid som tågtrafiken är avstängd får flera busslinjer i Södertälje nya körvägar, de flesta förlängs till Östertälje för att underlätta bytet mellan buss och pendeltåg. På längre sikt, närmare bestämt när Citybanan genom centrala Stockholm är klar 2017, blir det möjligt för SL att öka turtätheten till Södertälje.

Trafiklösning

För resande mellan Stockholm och Södertälje centrum sker byte mellan tåg och buss i Östertälje. För resande mellan Gnesta och Södertälje centrum sker byte mellan tåg och buss i Södertälje syd. Det blir inga förändringar för dem som reser mellan Stockholm och Gnesta, byte sker som vanligt i Södertälje hamn.

Mer information om busslinjer, tidtabeller och resvägar under byggtider finns på sl.se.

För information om Trafikverkets arbeten, se www.trafikverket.se/sodertalje.

Frågor besvaras av SL:s pressavdelning, 08-686 15 50.

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-686 15 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-686 15 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-686 15 50
Aleksander Krajisnik

Aleksander Krajisnik

Presskontakt Presskommunikatör 08-686 15 50