Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler ska resa kollektivt genom SL:s nya trafikupphandling. Arriva Sverige AB vinnande anbudsgivare.

Idag har SL:s styrelse fattat beslut om att Arriva Sverige AB tar över trafiken på Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan samt busstrafiken i Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna från augusti 2012. Arriva har även vunnit upphandlingen om att driva trafiken på Roslagsbanan och i bussområde Norrort från januari 2013. I de nya trafikavtalen finns starka incitament för att få fler att resa kollektivt.

Nytt i trafikupphandlingssammanhang är att ersättningsmodellen bygger på antal påstigande istället för antal timmar och utbudskilometer. På så sätt ska trafikutövarens incitament för att få fler att resa kollektivt öka. Nytt är också att SL har gjort två kombinerade spår- och busstrafikupphandlingar. Därigenom får vinnande trafikutövare större möjligheter att planera utbudet utifrån resenärernas behov och önskemål. 

- De här trafikupphandlingarna är revolutionerande för vår bransch. Detta gör att trafikutövarna måste lyssna mer på resenärerna. Det är resenärerna som ska ha makten över resandet säger SL:s styrelseordförande Christer G. Wennerholm.

Värdet av upphandlingarnauppgår till sammanlagt 11,7 miljarder SEK för 8 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 4 år. Trafikutövaren får också större ansvar för exempelvis underhåll, infrastruktur och snöröjning.

SL motiverar valet bland annat med att Arriva erbjuder ökad produktion och kvalitet till en lägre årskostnad än övriga anbudsgivare. SL gör även bedömningen att Arrivas olika lösningar kommer att leda till en positiv utveckling av resandet.

- Jag ser fram emot nya initiativ som ska leda till att våra resenärer blir både fler och nöjdare, även om jag inser att det första året inte innebär några större förändringar i trafiken eftersom Arriva ”ärver” tidigare tidtabell i ett år, säger SL:s vd Madelene Raukas.

Fakta om SL:s trafikupphandling 

Två upphandlingar i två block

Upphandlingen, som pågått sedan december 2009, har genomförts i två block. Uppdelningen beror på att trafikstarten sker vid olika tidpunkter beroende på när tidigare trafikavtal löper ut.

Block 1: Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan samt busstrafik i Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna.

Trafikstart: Augusti 2012

Avtalets längd: Till augusti 2020. Möjlighet till förlängning till augusti 2024

Totalpris för block 1: 6,7 miljarder SEK för 8 år

Antal påstigande per år: Cirka 65 miljoner

Antal busslinjer: 52 styck

Trafikentreprenörer som lämnar över: Veolia (Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan), Keolis och Nobina

Block 2: Roslagsbanan och busstrafik i Norrort.

Trafikstart: Januari 2013

Avtalets längd: Till januari 2021. Möjlighet till förlängning till januari 2025.

Totalpris för block 2: 5 miljarder SEK för 8 år

Antal påstigande per år: Cirka 35 miljoner

Antal busslinjer: 51 styck

Trafikentreprenörer som lämnar över: Roslagståg och Keolis

Detta innebär de nya trafikavtalen i korthet

  • Trafikdrift
  • Trafikplanering utöver den ”minimitrafik” som SL fastställer, och som beskriver lägsta tillåtna turtäthet
  • Bussarna, som ägs av trafikutövaren, ska uppfylla SL:s fordonskrav
  • Underhåll av SL:s spårfordon
  • Visst infrastrukturansvar för bananläggning som t ex snöröjning, slyröjning, reparation av stängsel, klottersanering. Option för större underhåll av bana
  • Underhåll av stationer, depåer och busshållplatser
  • Lokal marknadsföring
  • Mindre detaljstyrning 
  • Trafikutövaren får betalt per betalande påstigande

Frågor besvaras av stabschef Björn Holmberg, telefon 070-786 1588.

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm