Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt stark uppgång för SL-trafiken

SLs resanderäkningar för mars är nu klara. En ökning med 7 procent visar återigen att betydligt fler väljer att resa med SL-trafiken i år jämfört med 2005. Under vardagarna i mars gjorde ca 685 000 personer nära 1,5 miljoner resor med SL. I mars 2006 räknade SL-trafiken in 165 000 fler påstigningar per dag jämfört med mars 2005. Det motsvarar en ökning med 7 procent. Omräknat till antal individer är det ca 45 000 fler resenärer som gör 100 000 fler resor. Drygt 23 000 av dessa reste med SL till och från innerstaden vilket ger ett tillskott på ca 6 procent. Många äldre t-banevagnar har reparerats och satts i drift igen vilket gör att trafikkapaciteten i det närmaste är normal. Röd och blå linje har väsentligt färre stående än under hösten 2005 men samtidigt något fler än i mars 2005. – Den utökade SL-trafiken under hösten 2005 och hela 2006 är den största trafikförändringen i Stockholm sedan högertrafikomläggningen. När vi fick uppdraget var möjligheterna att öka på spårsidan begränsade. Det behövdes nya kreativa lösningar. Upplägget med direktbussar från kranskommunerna rakt in till centrala stan var något helt nytt. Så vi frågade oss - skulle folk vilja åka med våra nya linjer. Efter en trevande start är direktbussarna numera nästan fullsatta och vi är otroligt glada för att 92 % av resenärerna är nöjda. Tänk om vi kunde uppnå det i hela SL-trafiken, säger SLs vd Lennart Jangälv. AB SLs avtal med staten innebär också att vi informerar och marknadsför den nya trafiken. De resultat vi ser tyder på att vi har lyckats nå ut. En positiv effekt vi hoppas ska bli bestående är att våra resenärer spritt ut sitt resande under den mest belastade tiden på morgonen. Några har tidigarelagt sina resor medan andra åker senare. Det gör att trängseln i SL-trafiken minskar och resan blir bekvämare för fler, tillägger han. Busstrafiken ökade mest med 95 000 fler påstigande vilket motsvarar 11 procent. Antalet resmöjligheter har också blivit fler bl a genom de 18 nya direktbusslinjerna där 90 procent av resenärerna åker till innerstan. I februari tillkom två nya direktbusslinjer, 745X från Salem och 565X från Upplands Väsby som snabbt blivit uppskattade alternativ. Innerstadens busslinjer har fått 26 000 fler påstigande vilket ger 10 procents ökning jämfört med mars 2005. Antalet köpta SL-kort steg med 35 000 vilket var 8 procent fler än motsvarande tid i fjol. I mars var beläggningen på infartsparkeringarna 72 procent vilket är något lägre än hösten 2005. – Vi har förbättrat turtätheten på blåbussarna i innerstan och resandet har stigit rejält. Linje 4 mellan Radiohuset och Gullmarsplan har t ex numera nära 65 000 påstigande en vanlig vardag. Från 2004 till 2005 steg SLs biljettförsäljning med 7 procent vilket är mycket för en mogen bransch som vår. Nu har försäljningen ökat ännu mer och vi har klarat av att ta emot många nya resenärer. Förvisso har vi haft rejäla problem med pendeltågstrafiken – främst söderut - men det har inget med Stockholmsförsöket att göra. Banverket arbetar nu intensivt på att styra upp situationen och möjliggöra full trafik, säger SLs vd Lennart Jangälv. – När det gäller infartsparkeringarna ska man hålla i minnet att både SL och andra aktörer byggt ut kapaciteten, men vi ställer oss ändå lite frågande och vill undersöka saken närmare. Samåker våra resenärer hemifrån till infartsparkeringen eller avstår de från att ta bilen till parkeringen av rädsla för att det ska vara fullbelagt, avslutar SLs vd Lennart Jangälv. Under de tre första månaderna 2006 har antalet påstigande i SL-trafiken legat betydligt högre än under motsvarande period 2005 och 2004. För mer information kontakta Lennart Jangälv, vd SL 070-786 1400 Eric Tedesjö, projektledare SL 08-686 1499

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 700 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med ungefär 900 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm