Gå direkt till innehåll
Långfredag den 15 april 2022 börjar Transdev köra trafiken på Roslagsbanan.
Långfredag den 15 april 2022 börjar Transdev köra trafiken på Roslagsbanan.

Pressmeddelande -

Klart för trafikstart med ny entreprenör på Roslagsbanan

Avtal mellan trafikförvaltningen och Transdev undertecknades i slutet av april. Nu är datum klart för när de börjar köra trafiken på Roslagsbanan. Det sker på långfredagen den 15 april 2022.

– Målet för trafikavtalet är att det kollektiva resandet ska öka, samtidigt som kundnöjdheten bibehålls och på sikt ökar, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för AB SL. Andra mål är att trafiken ska bedrivas miljöanpassat, säkert och resurseffektivt.

Roslagsbanan har årligen cirka 15 miljoner påstigande. Avtalet sträcker sig över 12 år med ett beräknat totalt värde på cirka 4 miljarder kronor.

Avtalet är utformat som ett rent produktionsavtal, där entreprenören får betalt för utförd trafik. I avtalet finns bonus och viten för bland annat ej utförd trafik, avgångspunktlighet, resenärernas nöjdhet och hur trafikutövaren sköter underhåll av depåer och tågen.

Roslagsbanan har under senare år genomgått en omfattande upprustning av spår, stationer och annan infrastruktur. I Vallentuna har en ny depå färdigställts, under 2021 slutförs arbeten med dubbelspår hela vägen från Vallentuna till Stockholms Östra och vid Arninge kommer att ny station att tas i bruk. Sommaren 2022 byggs planskilda korsningar vid Frescati samt Portvägen och Gethagsvägen i Enebyberg.

Under avtalsperioden kommer 22 nya tåg att tas i trafik. Tågen är särskilt anpassade för svenska vinterförhållanden och har luftkonditionering både i passagerarutrymmet och i förarhytten. De första X15p-tågen planeras att börja köra trafik med passagerare under 2022. Alla 22 tåg beräknas vara levererade 2024.

– Vi välkomnar Transdev och önskar dem lycka till med uppdraget, säger David Lagneholm. Samtidigt vill jag tacka Arriva som kört trafiken sedan januari 2013. Upprustningen av Roslagsbanan med trafikavstängningar och ersättningstrafik har gjort Arrivas arbete svårt. Men de har klarat den utmaningen på ett föredömligt sätt.

Om Transdev

Transdev kör idag busstrafik för SL i Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Transdevs dotterbolag Blidösundsbolaget kör pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholm och 21 av Waxholmsbolagets fartyg i skärgårdstrafiken.

Transdev kör också upphandlad busstrafik i tio regioner samt upphandlad tågtrafik, i Östra Götaland (Kustpilen) och Uppland (Upptåget) och spårvagn i Norrköping. Transdev bedriver även fjärrtågstrafik med Snälltåget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst
08-123 315 50
press.tf@sll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm