Skip to main content

Nu checkas det in på smådjurshotell vid SL:s tågdepå i Molnby

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 11:37 CEST

I förra veckan invigdes ett naturområde intill depån i Molnby, som just nu är under uppförande. Där har SL satt upp flera hundra holkar och även insekthotell för att värna om såväl djur som natur.

När depån i Vallentuna kommun planerades inrättades ett naturområde. I egenskap av markägare är SL ansvarig att förvalta naturområdet på ett sätt som främjar dess naturvärden.

Området är fem hektar, varav två hektar är en så kallad nyckelbiotop vilket innebär att området har särskilt höga naturvärden på grund av gamla hasselbuketter och stora lövträd. Där har SL installerat cirka 300 holkar för olika djur och insektshotell. Holkarna och insektshotellen i området är snickrade av lokala aktörer i området med experthjälp från Stockholms ornitologiska förening.

Dessa typer av holkar sätts upp:

  • Mesholkar
  • Stare
  • Kattuggla
  • Rödhake
  • Grå flugsnappare
  • Skogsduva
  • Trädkrypare
  • Fladdermus
  • Insektshotell
  • Tornseglare (sätts upp på depåbyggnaderna i ett senare skede)

Varje dag reser uppemot 900 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.