Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyheter för SJ tågen i väst från 18 juni

Den 18 juni byter SJ tågtidtabell och en del förändringar sker när det gäller tågtrafiken i Västsverige. De genomgående lokdragna Intercitytågen Göteborg-Stockholm ersätts med nya regionaltågen Dubbeldäckarna. Nu stannar åter alla tågen i Grums, Säffle och Mellerud och Halmstad får direkta förbindelser med X 2000 till Stockholm under sommaren. Nässjö och Jönköping får fler direkttåg med Göteborg. Här följer en sammanställning linjevis: Göteborg-Stockholm (västra stambanan) samt Göteborg-Nässjö: De lokdragna intercitytågen mellan Göteborg och Stockholm via Örebro ersätts med nya moderna Dubbeldäckare. Det nya regionaltågssystemet inom Västra Götaland kopplas samman med regionaltågssystemet i Mälardalen. Detta medför kortare restider med upp mot en halvtimma för dem som reser hela vägen mellan Göteborg och Stockholm, men med ett enklare serviceutbud anpassat för regionaltågstrafiken. Avgångs- och ankomsttiderna har flyttats fram en timme i Göteborg, dvs. tåg som idag avgår 06.57 avgår i nya tidtabellen 06.02, 08.02 och så vidare varannan timme fram till 18.02. Utöver dessa förbindelser kommer även två förbindelser per riktning mellan Göteborg och Skövde att trafikeras med Dubbeldäckare. Från den 21 augusti kommer trafiken med X 2000 och regionaltågen Dubbeldäckarna att kompletteras med nya förbindelser torsdag-söndag med lokdragna veckoslutståg med bistroservering. För linjen Nässjö-Jönköping-Falköping-Göteborg utökas nu de genomgående tågförbindelserna från fyra till fem i varje riktning på vardagar, men minskar från tre till två på lördag-söndag. Restiden mellan Jönköping och Göteborg blir under två timmar, även för de förbindelser som kräver tågbyte i Falköping. För Vättertågen blir det bättre anslutningar i sommar och under helgerna. Linjerna Göteborg-Stockholm, Malmö-Stockholm och Vättertågen kommer att ha förbindelser minst varannan timma under dagarna som ansluter till varandra i Skövde, Falköping och Nässjö. Se även ”Uddevalla-Herrljunga” nedan. Halland och Bohuslän får direktförbindelser med Stockholm: Under semesterperioden 3 juli-6 augusti kommer Halmstad, Falkenberg och Varberg att få två direktförbindelser med X 2000 per dag till/från Stockholm. Under dessa sommarveckor blir det enklare att resa mellan Västkusten och Stockholm då man slipper byta tåg i Göteborg. Från Stockholm till Halland blir det avgångar 08.15 och 14.15 och från Halmstad 11.17 och 17.17 via Falkenberg och Varberg mot Stockholm. Tågen går dagligen under fem sommarveckor. Från norra Bohuslän avgår direktförbindelsen med X 2000 under perioden 18 juni-20 augusti från Strömstad 15.00 via Uddevalla-Herrljunga mot Stockholm och från Stockholm 09.30 till norra Bohuslän – med uppehåll i Uddevalla, Munkedal, Rabbalshede, Tanum och Strömstad. Med så kallad Resplusbiljett (tåg+buss+båt) kan man sen resa vidare på samma biljett med buss eller båt till de Bohusländska semesterorterna. Göteborg-Karlstad- Stockholm: Uppehållen kommer nu tillbaks för de tågförbindelser där man drog in uppehållet vid förra tidtabellskiftet. Resandeökningen kan inte motivera de borttagna uppehållen för att kunna korta restiden Tågförbindelsen från Karlstad 06.00 gör nu åter uppehåll i Grums, Säffle och Mellerud och ankommer Göteborg 08.46. I motsatt riktning gör tåget från Göteborg 15.17 åter uppehåll i Mellerud, Säffle och Grums och ankommer Karlstad 18.00. Från Karlstad mot Stockholm har tågtiderna senarelagts med ca 15 minuter för att bättre passa anslutningarna i Hallsberg till regionaltågen i Mälardalen och i motsatt riktning avgår de flesta Intercitytågen från Stockholm till Karlstad ca 20 minuter tidigare för att passa tåganslutningarna från Mälardalen/Örebro i Hallsberg. Göteborg-Vänersborg och Uddevalla-Herrljunga: På lördagar och söndagar blir det fler genomgående tåg mellan Göteborg och Vänersborg. Även på vardagarna blir det fler tågförbindelser genom att vi kör anslutande tåg mellan Öxnered och Vänersborg, bland annat en ny morgonförbindelse från Göteborg med ankomst till Vänersborg före klockan 8. För linjen Uddevalla-Herrljunga blir det nu sex tågförbindelser måndag-fredag per riktning, vilket är en/två mindre förbindelser än idag. Tågavgångarna mitt på dagen är flyttade för att få bättre anslutningar i Herrljunga med regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Örebro-Stockholm. Detta nya upplägg ger också bra förbindelser mellan tågen på linjen Uddevalla-Herrljunga och med tågen Falköping-Jönköping-Nässjö. Övrigt: De nya restiderna för sommarperioden finns nu utlagda på www.resplus.se under ”sök resa”. SJ Presstjänst 08-762 26 89, 040-20 20 90

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 700 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med ungefär 900 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm