Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Oktober 2008 - rekordbetyg för tunnelbanan

SLs senaste kundundersökning visar på rekordsiffror för tunnelbanan, 79 procent av tunnelbaneresenärerna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken.

Tio gånger om året låter SL genomföra kundenkäter.

Betyget oktober 2008 för tunnelbanetrafiken är det högst uppmätta sedan mätningarna startade år 2000. Jämfört med oktober 2007 ser vi en ökning med 9 procentenheter


Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder i hela SL-trafiken är i oktober är 74 procent.

- Det är väldigt roligt att våra kunder ger tunnelbanan så bra betyg. Det höga betyg tunnelbaneresenärerna lämnat är ett kvitto på att trafikpersonalens målmedvetna och uthålliga kvalitetsarbete gett resultat säger SLs vd Ingmar Ziegler.

- Det är ett fantastiskt resultat! Jag vill rikta ett jättestort tack till alla medarbetare som arbetat hårt för att vi ska nå upp till dessa rekordsiffor, säger Gunnar Wulff, chef för Division Stockholm Spår, Veolia Transport.

För mer information kontakta

Ingemar Ziegler, vd SL

Tel 070-7861600

Gunnar Wulff, chef för Division Stockholm spår, Veolia Transport

Tel 070-7862440

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm