Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SL nådde miljömålen – vidare mot nya utmaningar

SL:s målmedvetna arbete för en långsiktigt hållbar och miljövänlig kollektivtrafik ger resultat. Under 2011 inte bara uppfylldes utan även överträffades många av de mål som Stockholms läns landsting har satt upp för SL:s verksamhet under perioden 2007-2011.

I Stockholm genomförs var fjärde resa med SL-trafiken. Ändå står den bara för cirka sex procent av koldioxidutsläppen.

Vid utgången av 2011 drevs 58 procent av bussarna i SL-trafik av förnyelsebara drivmedel. Den totala energimängden i SL:s verksamhet som kommer från förnyelsebara källor var 76 procent.

 - Det visar tydligt att kollektivtrafiken är en ren vinstlott för miljön och klimatet.  Nu jobbar vi vidare mot nya viktiga mål. Fram till 2016 ska energianvändningen för värme, el och transporter minska med ytterligare 10 procent och andelen förnyelsebart bränsle ska vara minst 75 procent. Med förra årets fina resultat i ryggen är jag övertygad om att vi kommer att nå målen, säger Anders Lindström, vd för SL.

SL har varit en drivande aktör för att använda biogas som drivmedel i bussarna. Vid utgången av 2011 rullade 229 biogasbussar i trafiken, och under 2012 väntas leverans av ytterligare ett 40-tal biogasbussar.

- I dagsläget är biogasen det mest miljövänliga drivmedlet som vi kan använda. Genom att ta vara på det avfall som vi alla producerar och omvandla det till bränsle skapas ett hållbart kretslopp. SL:s princip är att använda den bästa lösningen som finns i dag samtidigt som vi tittar på och är med i intressanta framtidsprojekt, säger Anders Lindström.

Fakta: SL:s miljömål 2007-2011

Minst 50 procent av bussarna drivs med förnyelsebara bränslen
Utfall 2011: 58 procent

Minst 50 procent av färdtjänstens bilar är miljöbilar
Utfall 2011: 76 procent

Minskade utsläpp av kväveoxider från bussarna med 15 procent
Utfall 2011: 22 procent

Minskade utsläpp av partiklar från bussarna med 25 procent
Utfall 2011: 46 procent

Andelen förnyelsebar energi minst 75 procent
Utfall 2011: 76 procent

Minst 85 procent av värmen från SL:s lokaler från förnyelsebara energikällor
Utfall 2011: 87 procent

Fem procents minskning av energianvändningen
Utfall 2011: 7 procent

Frågor besvaras av Stefan Wallin, chef hållbar utveckling 08-686 38 68 eller SL:s presstjänst 08-686 15 50

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Aleksander Krajisnik

Aleksander Krajisnik

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50