Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snart dags för nya biljetter

Den 1 maj 2006 ersätts dagens zontaxa med enhetstaxa. Samtidigt höjs åldersgränsen för ungdom från 18 till 20 år. Enhetstaxa för periodkort infördes i SL-trafiken 1972, samtidigt som ett zonsystem för kuponger infördes. Sedan slutet av åttiotalet har zontaxan funnits i sin nuvarande form. Den 1 maj ersätts dagens zontaxa med enhetstaxa. Enkelbiljetter ersätter kontantkuponger och förköpta Enkelbiljetter i block om tio ersätter rabattkuponger. Enkelbijetter gäller för ett obegränsat antal resor i en timme på alla SLs linjer i Stockholms län. Precis som i dag ska sista delresan vara påbörjad inom en timme från påstämplad tid. Vuxna använder Enkelbiljett till helt pris. Enkelbiljetter till reducerat pris får användas av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och av pensionärer som fyllt 65 år samt övriga rabattberättigade pensionärer. En Enkelbiljett kostar 20 kronor till helt pris och 10 kronor till reducerat pris. I likhet med nuvarande rabattkuponger kommer det att finnas möjlighet att förköpa rabatterade biljetter. Förköpta enkelbiljetter kommer att säljas i häften om tio stycken. Priset för tio förköpta Enkelbiljetter är 180 kronor till helt pris och 90 kronor till reducerat pris. För att minska kontanthanteringen i trafiken kommer man även att kunna köpa enstaka Enkelbiljetter hos försäljningsombuden. Det går att resa med de gamla rabattkupongerna (köpta efter 1 mars 2004) även från 1 maj. Då stämplas tre kuponger för en resa, vilket motsvarar en Enkelbiljett. Om det blir enstaka kuponger över på en remsa, eller om man inte vill betala med kuponger framöver, kan kupongerna återlösas hos SL Center eller vid bemannade pendeltågsstationer. Åldergränsen för att få resa till reducerat pris höjs från 18 till 20 år. Det gäller för samtliga kort och biljetter. Den som ännu inte fyllt 20 år har rätt att resa med Enkelbiljetten till reducerat pris. För periodkorten gäller att man har rätt att resa till reducerat pris om man ännu inte har fyllt 20 år eller fyller 20 år under kortets giltighetsperiod. Den 1 maj justeras också priset för 1-dygnskort och 3-dygnskort. Det nya priset för 1-dygnskort blir 60 kronor till helt pris och 30 kronor till reducerat pris. 3-dygnskortet kommer att kosta 180 kronor till helt pris och 90 kronor till reducerat pris. För mer information kontakta Björn Holmberg SLs presstjänst 08 - 686 1588 070 - 7861588 Jarl klang Försäljningschef SL 08 -686 1564 070 -7861564

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm