Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Spårväg Citys första etapp snart färdigbyggd

Nu ser man tydligt resultatet av hösten och vinterns arbeten vid Hamngatan och Norrmalmstorg.

Spårväg Citys första etapp är nu snart färdigbyggd. Spåren ligger på plats och i slutet av maj kommer gaturummet att vara städat och fritt från byggmaskiner och avspärrningar.


Bygget har förlöpt enligt planerna. Trafikstarten är planerad till slutet av augusti. Under arbetets gång har det visat sig att ett antal fördyrande insatser är nödvändiga, såsom omfattande och oförutsedda omläggningar av elledningar och rör i marken, anläggande av cykelbanor på uppmaning av Stockholms stad, samt en ökad kostnad för renovering och modernisering av depån på Djurgården.

SLs vd kommer därför att föreslå att investeringsbudgeten för Spårväg Citys första etapp ökas från 228 miljoner kronor till 288 miljoner kronor. SLs styrelse fattar beslut tisdag den 18 maj.

Spårväg City är namnet på den spårvägslinje som inom några år ska binda samman stora delar av centrala Stockholm, från Värtan i öster till Kungsholmen i väster. I den första etappen moderniseras Djurgårdslinjen från Waldemarsudde till Norrmalmstorg, och nya spår anläggs utmed Hamngatan fram till Sergels torg.

För ytterligare information:

Björn Holmberg

Presschef SL

070-7861588

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 700 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med ungefär 900 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm