Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholm står värd för internationell kongress om intelligenta transportsystem

Modern informationsteknologi och smarta kommunikationslösningar kommer att utgöra en allt viktigare del av framtidens trafiklösningar. Stockholm har fått äran att arrangera 2009 års "ITS World Congress", en kongress som årligen samlar mellan 5 000 till 10 000 delegater från hela världen.

ITS är en förkortning för Intelligent Transport Systems & Services och behandlar hur IT, tele- och radiokommunikation öppnar nya möjligheter för transportmarknadens aktörer att öka säkerhet och effektivitet, förbättra trafikinformationen, minska köer, minska trafikens negativa miljöeffekter och motarbeta storstädernas trängselproblem.

Denna vecka är en grupp från SL i New York där årets världskongress hålls. En bred svensk delegation av myndigheter och företag leds av infrastrukturminister Åsa Torstensson. Sverige kommer att visa upp det bästa av svensk teknologi inom IT-, enerigi- och transportlösningar med särskilt fokus på miljöteknik.

- I New York kommer den svenska delegationen att sälja in den svenska modellen, vi kommer att visa hur det offentliga Sverige samarbetar med industrin och hur vi arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Vi kommer bland annat att medverka i ett seminarium på svenska generalkonsulatet där SLs miljöarbete redovisas. Redan nästa år rullar nästa generations hybridbussar på Stockholms gator, det är jag övertygad om kommer att locka besökare från resten av världen, säger Ingemar Ziegler, vd för SL.

SL i samarbete med Vägverket Region Stockholm, Banverket och Stockholms stad har gått ihop för att nästa år på världskongressen i Stockholm kunna visa hur man med ITS-åtgärder kan hantera den växande storstadsproblematiken. Bland annat kommer webbplatsen trafiken.nu att ha en ny slags reseplanerare där man kan söka resor både för cykel, bil och SL-trafik samt kombinationer av dem. Dessutom ska pris och varje resas miljöeffekter redovisas i den.

Den svenska satsningen på ITS World Congress Stockholm 2009 garanteras av Vägverket och Vinnova, med Vägverket som ytterst ansvarigt för ledning och samordning av arrangemanget. Sekretariat för världskongressen är ITS Sweden.

För mer information
Björn Holmberg, presschef SL
070-786 1588

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm