Gå direkt till innehåll
Fortsatt svemester-trend i fjällen - 2,1 miljoner svenskar åkte skidor senaste året
Fortsatt svemester-trend i fjällen - 2,1 miljoner svenskar åkte skidor senaste året

Pressmeddelande -

Fortsatt svemester-trend i fjällen

Merparten av fjällens stora skidorter bekräftar positiva bokningssiffror inför denna vinter jämfört med innan pandemin. En undersökning som SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) har genomfört visar också att 2,1 miljoner svenskar åkte skidor utför under det senaste året, dvs. mellan april 2021 och april 2022. Det är en ökning från 1,8 miljoner år 2019.

– Svemester-trenden växte sig stark under pandemin och den ser ut att fortsätta. Många skidåkare väljer Sverige framför Alperna i det rådande kostnadsläget med en svag svensk krona. Det bekräftas också av kontakterna med våra största medlemmar på fjällorterna. Med få undantag bekräftar de ett positivt bokningsläge jämfört med innan pandemin. Intresset från danska, finska och norska gäster är också stort, säger Titti Rodling, vd för SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation.

Novus genomförde mellan 19 och 26 april 2022 en webbundersökning riktad till den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt genomfördes 3445 intervjuer. Av dessa svarade 17 procent att de har åkt skidor utför under det senaste året. Det motsvarar 1,3 miljoner personer. Sex av tio utförsåkare har åkt med barn 0–18 år. Det motsvarar 10 procent av befolkningen i åldrarna 18–79 år eller minst 797 000 barn. Sammanlagt innebär det att minst 2,1 miljoner personer har åkt utför det senaste året.

När motsvarande mätning genomfördes 2019 blev det sammanlagda antalet utförsåkare 1,8 miljoner. Antalet som har åkt utför årligen har ökat med 300 000 personer under treårsperioden. Ökningen bekräftas också av den senaste branschrapporten som pekar på såväl en ökning av skidåkardagar som skipass-omsättning. 2016 var antalet svenska utförsåkare 2,0 miljoner.

Utförsåkarna finns i alla åldersgrupper. Störst andel finns i åldrarna 18–29 år (25 procent) och 30–49 år (26 procent). I den äldsta åldersgruppen, 65–79 år, svarar 5 procent att de har åkt utför under det senaste året.

Skidresorna varar allt från en dag till en vecka eller mer. Vanligast är att skidresan är veckolång (34 procent). En av fyra (24 procent) gjorde en dagsresa vid sin senaste skidresa.

– Daggäster väljer ofta en tätortsnära hemmabacke. Hemmabackarna är viktiga, här får många barn sina första skidupplevelser. Anläggningarna drivs ofta av ideella krafter och flertalet av dessa anläggningar är extra utsatta denna kommande säsong, de ligger ofta i södra eller mellersta Sverige och har mestadels rörliga elavtal. Många av hemmabackarna har under hösten arbetat intensivt med olika energibesparingsprogram, säger Titti Rodling.

Det vanligaste sättet att ta sig till en skidanläggning är med bil. 92 procent gjorde det vid sin senaste skidresa. 6 procent åkte tåg och 3 procent åkte buss. 30 procent skulle välja tåg om de skulle göra samma resa igen och inte reste med bil och 17 procent skulle välja buss.

– Vi arbetar hårt för att erbjuda hållbara alternativ för att resa till en skidanläggning. I flera fall går det både buss och tåg men alternativen måste bli fler och bättre. Många av våra medlemmars anläggningar gör också stora satsningar för att bygga ut laddinfrastrukturen, säger Titti Rodling.

Relaterade länkar

Ämnen


SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet och utförsåkning. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.

Kontakter

Mikael Santoft

Mikael Santoft

Presskontakt Ordförande Svenska Skidanläggningars Organisation 070-520 36 00
Magnus Noppa

Magnus Noppa

Presskontakt Vd 0706787745

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet och utförsåkning. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation
Pedagogens väg 2
831 40 Östersund
Sverige