Gå direkt till innehåll
Enskilda näringsidkares orättvisa villkor har blivit tydliga nu under Corona pandemin och behöver förändras och moderniseras.
Enskilda näringsidkares orättvisa villkor har blivit tydliga nu under Corona pandemin och behöver förändras och moderniseras.

Pressmeddelande -

Äntligen öppnas möjlighet till regelförenkling i företagarnas trygghetssystem

Småföretagarnas Riksförbund representerat av Mattias Andersson och Caroline Szyber deltog den 14 september i ett möte med utredaren Mathias Tegner som leder arbetet med den nyligen tillsatta utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem.

Utredningen kommer att ta utgångspunkt i de bedömningar som lämnades i betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41) där Erik Sjölander, förbundets vice ordförande, deltog som expert.

Utredaren ska bland annat

  • utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, från ett handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering,
  • utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen,
  • kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för de nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar,
  • göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Småföretagarnas Riksförbund har under lång tid drivit frågan om enklare och mer rättvisa villkor i företagares trygghetssystem och vid flera tillfällen påpekat hur otidsenlig den omtalade 55 års gränsen är. Det är därför mycket positivt att utredningen under hösten ska lämna ett konkret förslag på genomförande av borttagande av denna mycket märkliga kvarleva av ett gammalt och föråldrat försäkringssystem.

Vidare framfördes behovet av förändringar gällande karensregler för enskilda näringsidkare. Att det är så stora skillnader mellan bolagsformer gynnar inte viljan att gå från anställning till företagande. Småföretagarnas Riksförbund vill se en förändring så att det blir lika karensregler oavsett företagsform, så att alla oberoende av hur man försörjer sig har 1 karensdag.

 - Mötet var mycket positivt och lösningsfokuserat. Det ska bli spännande att följa vilka konkreta förändringsförslag utredaren kommer fram till. Enskilda näringsidkares orättvisa villkor har blivit så tydliga nu under Corona pandemin och behöver förändras och moderniseras, säger Mattias Andersson.

Ämnen

Taggar


Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som arbetar för att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för landets mikroföretag (0-9 anställda).  

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723
Erik Sjölander

Erik Sjölander

Presskontakt Näringspolitisk talesperson Politiska frågor 0706282110

Relaterat material

Relaterade nyheter