Pressmeddelande -

Brott mot företagare måste prioriteras högre

Alltför många av våra medlemmar, småföretagare runtom i hela Sverige, säger att de känner en ökad oro för kriminalitet. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att våra medlemmar måste leva med den här osäkerheten.

Stölder, inbrott och bedrägerier är brott som blivit vanligare i delar av landet. Många småföretagare vittnar om att de ringer polisen första gången de utsätts för brott. Polisen, som långt ifrån alltid kommer, lägger allt som oftast väldigt snabbt ned den polisanmälan som görs och nästa gång görs därför ingen polisanmälan alls. Så låt oss vara tydliga; brotten har inte minskat utan det är färre som anmäler. Man måste också ta hänsyn till den betydande och värdefulla tid som tas i anspråk för företagaren, och heller inte glömma den känslomässiga aspekten som många upplever har ännu större och framför allt längre påverkan på småföretagarens vardag och verksamhet.

Sveriges historiska och framtida välstånd vilar på att ett växande näringsliv kan skapa de arbetstillfällen och skatteintäkter som krävs för att möjliggöra vår välfärd. För att näringslivet ska ha goda förutsättningar att växa måste vi därför odla såväl ett gott företagsklimat avseende skatter och regelverk, som en god etik och ömsesidigt förtroende i alla ekonomiska utbyten.

Den tilltro som under lång tid funnits till polisen och rättsväsendet har varit stor men nu hotas den allt mer av olika typer av ekonomisk brottslighet, med udden allt mer riktad mot företagare. Kampen mot dessa brott måste prioriteras högre. Rättsskyddet för företagare bör stärkas även i andra avseenden.

Tryggheten för småföretagare måste stärkas vid de fall företag blir utsatta för brott. Brottsofferperspektivet måste bli tydligt när man som företagare eller anställd har utsatts för ett brott. Samhällets stödfunktioner måste tydligt omfatta även människor som i sitt arbete eller i sitt företag blivit brottsoffer.

För mer information, kontakta:
Caroline Szyber, Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund
caroline.szyber@smaforetagarna.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • regelverket
 • styrelse
 • rättssäkerhet
 • småföretagare
 • brottslighet
 • egenföretagare
 • trygghetssystem
 • rättsskydd
 • småföretagarnas riksförbund
 • mikroföretag
 • sociala skyddsnätet
 • mikroföretagare

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll