Gå direkt till innehåll
Trygga företagare är friska företagare - ett socialt skyddsnät lika för alla

Pressmeddelande -

Trygga företagare är friska företagare - ett socialt skyddsnät lika för alla

När människor ska nämna något bra med Sverige så ligger trygghetssystemet högt. Men när frågan ställs till företagare blir svaret ett annat. Detta har blivit än tydligare under Corona. Småföretagarnas Riksförbund vill att Sverige ska ha ett trygghetssystem som gäller alla, oavsett vilken anställningsform man än har valt.

Det sociala skyddsnätet måste bli lika tryggt för företagare som för anställda. Både när det gäller lag och försäkringar. Våra beslutsfattare fokuserar alltför ensidigt på hur sjukpennings-, arbetslöshets- och pensionsfrågor ska utformas för att anställda ska få ett så tryggt socialt skyddsnät som möjligt. Detta gör man trots att samtliga partier är överens om att Sverige behöver småföretagen, med tanke på att det är i småföretagen som de flesta jobben skapas. Det är inte ovanligt att företagare, som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet, plötsligt inser att det sociala skyddsnätet inte ger den trygghet som man förväntat sig. Utan en rimlig ersättning, både när det gäller sjukdom och arbetslöshet, kan det bli svårt för småföretagaren att driva sitt företag vidare. Ett stort problem, i synnerhet för egenföretagare, är att det är svårt att få rätt information om vilka regler som gäller. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att våra medlemmar ska leva med den här osäkerheten. Och vi kan heller inte förstå varför villkoren för småföretagen ska vara sämre än villkoren för anställda.

Tydliga och klara regler är grundläggande
Det pågår flera utredningar och det kan konstateras att mer behöver göras för att öka förutsebarheten i det försäkringsskydd som erbjuds företagare i de allmänna försäkringarna. Tydliga och klara regler är grundläggande. Men den faktiska tillämpningen och bemötandet påverkar också hur företagare upplever tryggheten i systemen. En större förståelse kan behövas för företagarens arbetsförhållanden liksom för andra grupper som arbetar självständigt.

För att skapa trygghet för människor som startar företag måste föräldraförsäkringen förändras. Så som lagstiftningen är utformad i dag kan den bli en fälla för såväl kvinnliga som manliga nystartade företagare. Småföretagarnas Riksförbund föreslår ett uppbyggnadsskede på fem år istället för tre år. Det skulle ge en helt annan trygghet för alla ambitiösa och duktiga nyföretagare.

Vårt sociala skyddsnät måste vara lika för alla
Idag omfattas de flesta anställda av flera olika personförsäkringar men för egenföretagare ser det annorlunda ut. Idag måste företagaren teckna sina egna försäkringar. Trots detta råder det en stor okunskap i ämnet och här måste den allmänna informationen till nystartade företagare bli både tydligare och bättre. De flesta anställda i Sverige har flera olika personförsäkringar: tjänstepension, livförsäkring (exempelvis TGL) och arbetsskadeförsäkring (TFA). Dessvärre är det många företagare som inte tecknar vissa försäkringar trots att de borde det. Här måste den allmänna informationen till nystartade företagare bli mycket bättre och framförallt tydligare. Framför allt bör även företagare ha rätt till samma bastrygghet som anställda.

Det tycks finnas brister i kunskap kring vad det innebär att vara företagare. Men framförallt är det bristen på ett tydligt och förutsägbart regelverk som är boven i dramat. Företagare är i högsta grad med och finansierar socialförsäkringarna – men har svårt att använda sina rättigheter. Vårt sociala skyddsnät måste vara lika för alla.

Artikeln är skriven av Småföretagarnas Riksförbunds styrelseledamot Caroline Szyber. För mer information kontakta Caroline på caroline.szyber@smaforetagarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige