Gå direkt till innehåll
Remissvar gällande den nya tillfälliga Covid-19-lagen
Remissvar gällande den nya tillfälliga Covid-19-lagen

Pressmeddelande -

Hur kan staten begränsa och i vissa fall stänga ner företags verksamheter utan att ersätta dem?

Småföretagarnas Riksförbund har idag lämnat ett remissvar gällande den nya tillfällig lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19-lagen). Remissvaret hittas här: https://smaforetagarna.se/remissvar/covid-19-lag/

Vi förstår att det behövs en Covid-19-lag. Nuvarande ordning med allmänna råd är ett alltför trubbigt och otydligt instrument. Likt många andra har Småföretagarnas Riksförbund sedan i våras efterfrågat tydlighet och lagstöd gällande olika former av nedstängningar. Vi har även under pandemin efterlyst tydligare regelverk avseende myndigheters ansvar och befogenheter.

Våra invändningar mot Covid-19-lagen:

Småföretagarnas Riksförbund hade förväntat sig att en ny pandemilag skulle innehålla tydliga och konkreta stödåtgärder kopplade till olika nedstängningsscenarier och liknande åtgärder som kraftigt kan begränsa eller omöjliggöra småföretagares verksamheter. Det som behövs är ett direktstöd till företag som påverkas av lagen. Ett stöd som betalas ut omedelbart. Detta måste finnas klart när lagen börjar gälla. Redan idag väntar alltför många småföretag på de stöd de hade rätt till i våras men där myndigheternas senfärdighet gjort de ännu inte fått utbetalning och vissa av dem nu står inför konkurs.

Det vi också saknar är en konsekvensanalys av vad nedstängningar såväl direkt som indirekt får för effekter. Vissa åtgärder är indirekt detsamma som att be dessa verksamheter stänga. Redan nu ser vi en del restauranger och butiker som väljer att stänga ner istället för att ha öppet då det ser att det är svårt bedriva verksamhet med alltför stora begränsningar.

Avslutningsvis vill vi ge en röst åt de många företagare som kämpar. Händelser av den magnitud som vi nu ser blir övermäktiga att hantera för många företag, inte minst bland många av de mindre. För att undvika massutslagning av företag som under normala omständigheter är väl fungerande måste staten anlägga ett försäkringsperspektiv. Man kan inte begära att staten ska ta hela ansvaret men någon form av fungerande balans mellan samhällets ansvar och kommersiella försäkringslösningar borde finnas.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en tryggare, enklare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 1-10 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige