Gå direkt till innehåll
Ökad förutsägbarhet vid val av karenstid i sjukförsäkringen för egenföretagare

Pressmeddelande -

Ökad förutsägbarhet vid val av karenstid i sjukförsäkringen för egenföretagare

Nyligen presenterades utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem sitt delbetänkande. Utredningen föreslår att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter.

Utredningen (Dir. 2020:71) föreslår att den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2022. Några övergångsbestämmelser föreslås inte. Utredningen gör också bedömningen att det inte ska införas någon annan åldersgräns för att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.

Försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete har idag möjlighet att välja en karenstid på en dag eller 14, 30, 60 eller 90 dagar. Valet av karenstid påverkar den sjukförsäkringsavgift som den försäkrade betalar inom ramen för egenavgifterna som fastställs av Försäkrings­kassan. Om den försäkrade inte gör något val gäller den grundläggande karenstiden om sju dagar. Rätten att välja karenstid är idag begränsad. En försäkrad som fyllt 55 år kan med nuvarande regler inte ändra till en kortare karenstid.

Mattias Andersson, styrelseledamot och näringspolitisk samordnare på Småföretagarnas Riksförbund deltar som expert i denna utredning och kommenterar förslaget:

- 55 års regeln har länge varit en symbol för onödigt och obegripligt regelkrångel för enskilda näringsidkare och det är en viktig signal till landets enskilda näringsidkare att denna regel nu föreslås tas bort helt och hållet. Jag är också väldigt stolt över att Småföretagarnas Riksförbund varit en aktiv del till att denna förändring nu kan komma att ske, säger Mattias Andersson.

Förslaget innebär såväl en förbättring som en förenkling för egenföretagare som är 55 år och uppåt. Genom att samma regler gäller oavsett vilken ålder du har medför förslaget dessutom en ökad förutsägbarhet.

- Detta är ett steg i rätt riktning mot att göra regelverket kring företagares trygghetssystem enklare och mer förutsägbart, något vi vet efterfrågas av Sveriges företagare, säger näringsminister Ibrahim Baylan via Regeringskansliets hemsida

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 december 2021.

Här hittar du utredningen i sin helhet:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202065/

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723
Erik Sjölander

Erik Sjölander

Presskontakt Näringspolitisk talesperson Politiska frågor 0706282110

Relaterat material

Relaterade nyheter