Pressmeddelande -

Småföretagarnas Riksförbund blir en del av Stora Branschgruppen

Småföretagarnas Riksförbunds främsta målsättning är att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att äga och driva företag i Sverige. Arbetet innefattar därtill att skapa opinion och våga säga ifrån i obekväma frågor för att bidra till ett bättre företagsklimat för småföretagarna i landet. Detta görs genom kontinuerliga dialoger med såväl myndigheter som riksdagspolitiker och påverkansarbete på både lokal och nationell nivå. På temat trygghet och säkerhet så kan förbundet nu stolt berätta att de blivit en del av Stora Branschgruppen som arbetar för lösningar för ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

- Att vi är en del av Stora Branschgruppen är något som kommer att gynna våra medlemmar och småföretagare i allmänhet då vi får möjlighet att föra småföretagarens röst i ännu ett forum. Vi behöver fler som arbetar för både bättre företagsklimat och sunda konkurrensvillkor, så det känns väldigt bra att vi får möjligheten att vara en del av detta, säger Mattias Andersson som är näringspolitiskt ansvarig på Småföretagarnas Riksförbund.

  Stora Branschgruppen består av flera stora representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Tillsammans verkar dessa parter för att möjliggöra en sund konkurrens med goda villkor för både företagare och anställda. I branscher där det finns en osund konkurrens har man sett att risken för ekonomisk brottslighet i form av skatte- och bokföringsbrott ökar. Även risken för organiserad brottslighet och dåliga arbetsvillkor med farliga arbetsmiljöförhållanden påverkas av en snedvriden konkurrens.

  Genom seminarier och möten med riksdagsledamöter och andra beslutsfattare informerar Stora Branschgruppen och dess representanter om vilka åtgärder man ser behov av för att både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser där alla agerar enligt gällande lagar och regler. Även för att företag som anlitar underleverantörer ska kunna säkerställa att det är seriöst genom alla led. För att möjliggöra den sunda konkurrens som Sverige behöver har man tagit fram ett förslag som sammanfattas i följande tre punkter:

  1. Digital tillgång till Skatteverkets information – för att privata företag ska få samma möjlighet som offentliga aktörer att få information digitalt om sina leverantörer och underentreprenörer.
  2. Ny sekretesslagstiftning – för att göra det enklare att alla misstankar om fusk med skatter, bidrag och intyg ska kunna lämnas över till rätt myndighet för utredning.
  3. Alla företag verksamma i Sverige ska synliggöras – för att stärka de seriösa företagens möjlighet att konkurrera på lika villkor där samtliga verksamma företag i Sverige kan jämföras och granskas av myndigheter, upphandlare och andra intressenter. 

  För mer information vänligen kontakta:

  Mattias Andersson
  Näringspolitiskt ansvarig Småföretagarnas Riksförbund
  mattias.andersson@smaforetagarna.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Företagande

  Kategorier

  • konkurrensneutralitet
  • driva företag
  • mikroföretag
  • konkurrens
  • egenföretagare
  • underleverantörer
  • sociala skyddsnätet
  • mikroföretagare
  • småföretag
  • skatteverket
  • småföretagare
  • småföretagarnas riksförbund

  Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

  Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

  Bli medlem!

  Kontakter

  Sten Lindgren

  Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

  Caroline Szyber

  Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

  Relaterat innehåll