Gå direkt till innehåll
Malin Brunes, läkare på Kvinnokliniken Södersjukhuset, stående framför en av sjukhusets operationsrobotar. Foto: Privat
Malin Brunes, läkare på Kvinnokliniken Södersjukhuset, stående framför en av sjukhusets operationsrobotar. Foto: Privat

Nyhet -

Är robotkirurgi framtiden?

Den 1 april disputerade Malin Brunes, läkare på Kvinnokliniken, Södersjukhuset. I sin avhandling visar hon att robotkirurgi kan vara ett bättre alternativ vid livmoderoperation på patienter med fetma eller endometrios jämfört med mer traditionella metoder.

I stora drag, vad handlar forskningen i din avhandling "Aspects on the Use of Robotic-Assisted Surgery in Benign Gynecology” om?

Jag ville undersöka om det finns några fördelar för patienten med att använda robotkirurgi i stället för öppen bukoperation, vaginal operation eller traditionell titthålsoperation vid godartade gynekologiska tillstånd. De ingrepp vi undersökte var livmoderoperation på patienter med fetma eller endometrios och en viss typ av framfallsoperationer.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?

Studierna visade fördelar med robotkirurgi jämfört med öppen bukoperation och traditionell titthålskirurgi vid livmoderoperation. Mer specifikt var det mindre blödningar, kortare operationstid och färre fall där man under pågående operation behövde byta metod till öppen bukoperation. Hos överviktiga patienter var komplikationerna färre vid robotkirurgi jämfört med öppen bukoperation och vaginal livmoderoperation.

Vad har den nya kunskapen för betydelse för vården?

Robotkirurgi är ofta ifrågasatt på grund av ökade kostnader jämfört med andra operationsmetoder. Men resultaten från studien visar att utvecklingen av robotkirurgi i Sverige vid godartade gynekologiska tillstånd har förbättrat vården för patienten, och att man vid svårare kirurgiska tillstånd som endometrios och fetma bör överväga robotkirurgi framför andra metoder om möjligheten finns.

Studierna stärker dessutom tidigare kunskap om att kirurgen blir bättre om hen utför fler operationer per år vid godartade tillstånd i livmodern. Vi visar också att gamla kostnadseffektiva beprövade metoder vid framfallskirurgi inte bör glömmas bort, då de fungerar lika väl som robotkirurgi. Det är viktigt att välja ut vilken patientgrupp som ska opereras med robotkirurgi och inte.

Åkommorna endometrios och framfall, som du i avhandlingen studerat olika operationsformer för – hur många lider av detta i Sverige?

5–10% av alla kvinnor i fertil ålder har endometrios och i gruppen kvinnor med smärta och infertilitet är siffran högre (i vissa studier upp till 50%). 3–6% av alla kvinnor har framfall som ger besvär och behöver behandling.

På Södersjukhuset genomför vi varje år drygt 200 livmoderoperationer och drygt 250 framfallsoperationer. Inom uppdraget nationell högspecialiserad vård vid svår endometrioskirurgi träffade vi år 2021 415 patienter, varav 114 genomgick operation.

Vad ska du göra nu?

Jag vill fortsätta med forskning och har redan en pågående studie tillsammans med kollegor på kvinnokliniken där vi undersöker hur väl ultraljud fungerar för kartläggning av endometrios före operation. Vi följer i den studien också patienternas äggstocksfunktion före och efter operation vid olika stadier av endometrios.

Läs mer

Malin Brunes avhandling Aspects on the use of robotic-assisted surgery in benign gynecology (ki.se)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Presstjänsten 010-482 05 69

För patienten – med patienten

På Södersjukhuset är patientens behov alltid i fokus. Vi är Nordens största akutsjukhus med specialisering inom de stora folksjukdomarna och akuta skador. Årligen tar vi emot cirka 125 000 patienter och har hand om cirka 6100 födslar. Omfattande forskning, utbildning och innovation utgör en betydande del av Södersjukhusets strävan att vara Sveriges främsta akutsjukhus. Vår starka kultur främjar samarbete för hållbarhet inom sjukhuset, vården, samhället och globalt.

Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Sverige