Gå direkt till innehåll
Ny kunskap om hur lungfunktionen utvecklas från barn till vuxen ålder

Nyhet -

Ny kunskap om hur lungfunktionen utvecklas från barn till vuxen ålder

Det är idag välkänt att lungfunktionen är starkt kopplad till olika lungsjukdomar som astma och KOL, och även till allmän hälsa hos både barn och vuxna. Tidigare forskning har funnit att barns lungfunktion ökar enlig en viss tillväxtkanal, på motsvarande sätt som för längd och vikt, och att barn som har en sänkt lungfunktion runt skolåldern sannolikt kommer ha det resten av livet.

Nu har forskare vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet i en ny studie visat att lungornas tillväxt kan påverkas positivt under barndomen, och att man alltså kan komma upp i en normal lungfunktion även om man som barn haft sänkt nivå. Men forskarna kunde också se att vissa barn får en relativt sämre lungfunktion under uppväxten upp till vuxen ålder.

´- Våra resultat ger hopp om att kunna öka lungfunktionen hos de som haft en tuff start i livet, till exempel på grund av prematur födsel, exponering för tobaksrök eller luftföroreningar, svåra luftvägsinfektioner eller astma”, säger professor Erik Melén som lett studien.

- Men vi måste också vara uppmärksamma på om några av våra patienter böjar får sämre lungfunktion – vilket alltså kan ske redan under barndomen – för att minska risken att de får en kronisk sänkt lungfunktion som vuxna med ökad risk för KOL och andra sjukdomar.

  Studien baseras på det stora BAMSE-projektet i Stockholm som följt drygt 4000 barn från födseln upp till 24 års ålder och resultaten har publicerats i en av de ledande medicinska tidskrifterna, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.


  Finansiering

  Studien finansierades huvudsakligen från EU (European Research Council, TRIBAL, 757919), Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Region Stockholm.

  Publikation

  Wang et al, Plasticity of individual lung function states from childhood to adulthood. Am J Respir Crit Care Med. 2022.
  https://doi.org/10.1164/rccm.202203-0444OC

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt Presstjänsten 010-482 05 69

  För patienten – med patienten

  På Södersjukhuset är patientens behov alltid i fokus. Vi är Nordens största akutsjukhus med specialisering inom de stora folksjukdomarna och akuta skador. Årligen tar vi emot cirka 125 000 patienter och har hand om cirka 6100 födslar. Omfattande forskning, utbildning och innovation utgör en betydande del av Södersjukhusets strävan att vara Sveriges främsta akutsjukhus. Vår starka kultur främjar samarbete för hållbarhet inom sjukhuset, vården, samhället och globalt.

  Södersjukhuset
  Sjukhusbacken 10
  118 83 Stockholm
  Sverige