Gå direkt till innehåll
80 år sedan Södersjukhuset invigdes

Pressmeddelande -

80 år sedan Södersjukhuset invigdes

Södersjukhuset invigdes den 3 april 1944. Då var uppdraget att erbjuda omfattande medicinsk vård och behandling till invånarna i södra Stockholm och dess omkringliggande områden. Idag är det ett av Sveriges största akutsjukhus med en nyckelroll för hela Region Stockholms hälso- och sjukvård.

Vid invigningen 1944 var Södersjukhuset utrustat för att möta en rad medicinska behov och hade avdelningar för bland annat allmänmedicin, kirurgi, obstetrik och gynekologi. I övriga staden fanns redan flera viktiga sjukhus, medan Södermalm då endast hade Sachsska Barnsjukhuset. Genom att erbjuda omfattande vårdtjänster var Södersjukhusets uppdrag vid invigningen att vara en viktig resurs för hälsa och välfärd för samhället i södra Stockholm och omkringliggande områden.

Idag har Södersjukhuset tio medicinska verksamhetsområden fördelat på akut, kardiologi, internmedicin, anestesi/IVA, bilddiagnostik, kirurgi, kvinnosjukvård, ortopedi, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och specialistvård. Dessutom bedrivs omfattande medicinsk forskning och utbildning. Sjukhuset tar emot patienter från hela Stockholm och andra delar av landet, och bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) inom handkirurgi och endometrioskirurgi.

– Det är med stolthet vi kan se tillbaka på 80 år av viktiga insatser, avancerad vård och otaliga liv som har räddats och förbättrats tack vare vårt gemensamma arbete. Jubileet markerar en betydelsefull milstolpe som inte bara reflekterar vår rika historia, utan även bekräftar vårt förpliktande att fortsätta tillhandahålla vård av högsta kvalitet för framtida generationer, säger Mikael Runsiö, vd.

Vid invigningen fanns det 270 anställda på sjukhuset fördelat på 36 läkare, 38 sköterskor och 196 övrig personal. Idag är siffran över 4 600 och under 2023 behandlades 647 215 patienter inom öppen- och slutenvården.

Södersjukhusets historia - ett urval av händelser

 • 1944: Invigningen av huvudbyggnaden.
 • 1947: Invigningen av personalrestaurangen Rackarbacken
 • 1958: Öppnandet av Södersjukhusets psykiatriska klinik.
 • 1966: Färdigställandet av kvinnokliniken och barnkliniken.
 • 1972: Inrättandet av Södersjukhusets medicinska klinik.
 • 1985: Införandet av dialysverksamhet vid njursjukdomar.
 • 1998: Byggandet av det nya hjärt- och kärlsjukhuset.
 • 2000 – 2003: Huvudentrén flyttas till dagens entrébyggnad i glas
 • 2002: Invigning av Europas modernaste centrum för bilddiagnostik, Bild Diagnostiskt Centrum
 • 2003: Öppnandet av Amelmottagningen som Sveriges enda specialistmottagning för personer med erfarenhet av könsstympning.
 • 2005: Öppnandet av Sveriges första akutmottagning för våldtagna för att erbjuda specialiserad vård och stöd till personer som har utsatts för sexuellt våld.
 • 2018: Invigningen av Södersjukhusets kök för patientmåltider.
 • 2020: Invigningen av nya akutmottagningen för vuxna.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Södersjukhuset AB

På Södersjukhuset är patientens behov alltid i fokus. Vi är Nordens största akutsjukhus med specialisering inom de stora folksjukdomarna och akuta skador. Årligen tar vi emot cirka 125 000 patienter och har hand om över 6200 födslar. Omfattande forskning, utbildning och innovation utgör en betydande del av Södersjukhusets strävan att vara Sveriges främsta akutsjukhus. Vår starka kultur främjar samarbete för hållbarhet inom sjukhuset, vården, samhället och globalt.


Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Presstjänsten 010-482 05 69

För patienten – med patienten

På Södersjukhuset är patientens behov alltid i fokus. Vi är Nordens största akutsjukhus med specialisering inom de stora folksjukdomarna och akuta skador. Årligen tar vi emot cirka 125 000 patienter och har hand om cirka 6100 födslar. Omfattande forskning, utbildning och innovation utgör en betydande del av Södersjukhusets strävan att vara Sveriges främsta akutsjukhus. Vår starka kultur främjar samarbete för hållbarhet inom sjukhuset, vården, samhället och globalt.

Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Sverige