Gå direkt till innehåll
Södersjukhuset drar ner på tjänster och varslar 100

Pressmeddelande -

Södersjukhuset drar ner på tjänster och varslar 100

Södersjukhuset genomför ytterligare åtgärder för att hantera det ekonomiska underskottet och få en ekonomi i balans. Sjukhuset har ett beräknat underskott på 130 miljoner för 2019 och underskottet kan uppgå till 300 miljoner nästa år om inte kraftiga åtgärder vidtas. Några åtgärder som redan genomförts är anställningsstopp samt stopp för inhyrning av personal via bemanningsföretag. För att komma tillrätta med underskottet behövs ytterligare åtgärder och därför lägger Södersjukhuset nu ett varsel på 100 tjänster i yrkeskategorierna läkare, undersköterskor och administrativa tjänster. 

Dagens varsel omfattar 50 undersköterskor, 25 läkare och 25 administrativa tjänster. Hur många individer som berörs av varslet är inte klarlagt ännu.

Region Stockholm har arbetat i snart tio år med att flytta vården närmare patienten så att patienterna får rätt vård på rätt plats vid rätt tid utifrån behov. Detta innebär en stor omställning för hela sjukvårdssystemet i Region Stockholm och akutsjukhusen behöver arbeta annorlunda och vidta nya åtgärder för att kunna genomföra sitt nya vårduppdrag inom givna budgetramar.

Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset, kommenterar.

- Södersjukhuset har fått 5 miljarder att förvalta och vi behöver använda pengarna klokt och fokusera på vad som skapar mest nytta för patienten. Vi kommer också att genomföra andra förändringar, som att förtäta i våra lokaler och samordna verksamheter och yrkesgrupper på ett mer effektivt sätt. Att varsla om minskning av tjänster är en kraftig åtgärd och jag förstår att det väcker känslor hos våra medarbetare, säger Mikael Runsiö.

Södersjukhuset har under en längre tid arbetat med åtgärdsplaner för att komma tillrätta med ekonomin men åtgärderna kommer inte räcka för att täcka underskottet. Utöver personalåtgärder så genomförs även strukturella förändringar för att förbättra sjukhusets flöden och ekonomi.

Övriga beslutade åtgärder:

  • Förtäta i våra lokaler för att utnyttja resurserna mer effektivt och minska kostnader för hyror.
  • Ökad kontroll av inköp och upphandling för att minska administrativa kostnader.
  • Göra väl avvägda investeringar som är hållbara över tid.
  • Utöka vård och behandling i öppenvård, exempelvis genom att utföra fler operationer i dagkirurgi.
  • Samla de yrkesgrupper och verksamheter som har gemensamt behov av utrustning och lokaler för att få effektivare arbetssätt och bättre flöden.

Processen kommer att ta några månader men ambitionen är att genomföra förändringarna så snabbt som möjligt. 

- Patientsäkerheten är alltid första prioritet och vi kommer att följa effekterna av förändringarna noga och agera direkt på eventuella avvikelser, både när det gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vi följer den lagstadgade processen men kommer att arbeta för att det ska gå så snabbt som möjligt så att medarbetarna inte behöver vänta på besked, säger Mikael Runsiö, vd.

Ämnen

Regioner


Södersjukhuset AB

Södersjukhuset är akutsjukhuset med fokus på de stora folksjukdomarna. Vi har en av landets största förlossningskliniker och här föds runt 7900 barn varje år. Våra beslutsvägar är korta och hos oss kan du som medarbetare utvecklas professionellt i en prestigelös miljö. Vi vill att forskning, utveckling, utbildning och innovation ska genomsyra vården. Vi sätter alltid patienten först och vi har som målsättning att vara landets ledande akutsjukhus.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Presstjänsten 010-482 05 69

Med patienten för patienten

Södersjukhuset AB
Södersjukhuset är akutsjukhuset med fokus på de stora folksjukdomarna. Vi har en av landets största förlossningskliniker och här föds runt 7900 barn varje år. Våra beslutsvägar är korta och hos oss kan du som medarbetare utvecklas professionellt i en prestigelös miljö. Vi vill att forskning, utveckling, utbildning och innovation ska genomsyra vården. Vi sätter alltid patienten först och vi har som målsättning att vara landets ledande akutsjukhus.

Södersjukhuset AB
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Sverige