Pressmeddelande -

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden

Under tre veckor har det kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495) grävts ut på bottnen utanför Ronneby i Blekinge. Ett team på totalt 40 forskare från 10 tio länder har undersökt skeppskonstruktionen och bärgat flera spektakulära fynd. Bland annat har ett mycket gammalt handeldvapen påträffats, ett av de äldsta som hittats på ett skepp i världen, liksom ett vackert svarvat dryckesstop, med kronliknande inristning.

Enligt källorna så förlorade Kung Hans sin ”bästa fatabur” vid förlisningen, dvs de värdefullaste föremålen och kläderna. Delar av denna fatabur kan nu alltså vara återfunnen, bl.a. en ringbrynja med tillverkarens signum på, i form av en liten ring med namnchiffer på, en tenntallrik och det unika utsirade dryckeskärlet. Bland övriga fynd finns allt från verktyg till livsmedel, inte minst ben från stör och en rad tunnor, bland dem sannolikt danska öltunnor från 1495. Ett tidigt handeldvapen, en så kallad ”handkanon”som sannolikt användes av soldater ombord, är ett föremål som väcker uppmärksamhet.

Gribshunden anses vara världens bäst bevarade fartyg av den typ som bl.a. Columbus använde vid sina upptäktsresor till Amerika. Detta gör skeppskonstruktionen till ett mycket viktigt fokus för forskarna.

- Vi har lyckats identifiera flera nya nycklar till fartygets konstruktion och närmar oss gåtan om hur den här typen av skepp verkligen var byggda. Det utökar vår kunskap om en viktig brytningstid i världens utveckling, vid tiden för de stora upptäcktsresorna, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola.

- Vi har haft ett fantastiskt team från 10 olika länder, som har lyckats uppnå det vi ville med årets grävningar – att både bärga fynd och komma vidare med skeppskonstruktionen, säger Brendan Foley, marinarkeolog på Lunds universitet. Vi hoppas kunna komma tillbaka för nya undersökningar nästa år – det finns så många hemligheter där ner.

Inga av föremålen är analyserade och fler detaljer kommer att framkomma vid analysen.

Lunds universitet, Södertörns högskola och Blekinge museum ansvarar för undersökningarna i samråd med Länsstyrelsen i Blekinge och Ronneby kommun. Crafoordska Stiftelsen är huvudfinansiär. Många internationella forskare deltar, bl.a. från USA, Storbritannien, Italien och Danmark. Ett amerikanskt filmteam från ansedda dokumentärbolaget PBS Nova följer också undersökningarna. Totalt deltar ett fyrtiotal forskare från tio länder i undersökningarna.

  • Bilder finns på Dropbox (bara en e-postadress behöver skickas till marcus.sandekjer@blekingemuseum.se, så delas den).

Kontakt
Johan Rönnby (Södertörns Högskola, dykansvarig Gribshunden) Tel: +46 (0)70 643 24 61 , e-post: johan.ronnby@sh.se

Brendan Foley (Lunds universitet) Tel: +46 (0)73-691 48 49, e-post: brendan.foley@ark.lu.se

Mer info om Gribshunden
http://www.blekingemuseum.se/pages/275

Ämnen

  • Naturvetenskap

Kategorier

  • marinarkeologi
  • skeppsvrak
  • arkeologi
  • historia

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43

Relaterat innehåll