Pressmeddelande -

Välkommen till pressvisning - nya fältarbeten vid vraket Mars utanför Öland

Fredagen den 5 juli finns möjlighet för press att träffa forskarna och dykarna som arbetar med Mars och höra mer om årets spektakulära nya fynd. Samling kl.14.00 på kajen i Böda hamn, Öland.

Den 31 maj år 1564 gick Erik den XIV:s nybyggda flaggskepp Mars till botten öster om Böda på norra Öland. Förlisningen skedde mitt under våldsam sjöstrid då det brinnande svenska skeppet bordades av knektar från två Lybska fartyg och sedan också exploderade. Mars sjönk snabbt till botten och hundratals man följde med henne ned i djupet. Platsen för förlisningen föll snabbt i glömska.

Mars var när hon sjönk ett av världens största krigsskepp (även ett betydligt större fartyg än t.ex. det drygt 60 år yngre bärgade skeppet Vasa från 1628). Med sina dryga 120 kanoner var hon även det tyngst beväpnade örlogsskepp som hittills skådats. Byggandet av Mars, eller Makalös som hon också kallades, var en del av kungens europeiska maktambitioner och expansiva Östersjöpolitik. Renässansfursten Erik hade ärvt makten av sin far Gustav Vasa och var nu på 1560-talet sysselsatt med att bygga upp och befästa den nya svenska staten Sverige.

År 2011 återhittades vraket på 70 meters djup av dykargruppen Ocean Discovery från Västervik. Under ledningen av det marinarkeologiska institutet MARIS vid Södertörns högskola har det sedan dess pågått undersökningar av det unika vraket och sjunkna slagfältet. Erfarna djupdykare från Global Underwater Explorers deltar i projektet. Vid utforskningarna av vraket har man utvecklat ny teknik för icke destruktiv arkeologi på djupvatten. Västerviks Museum deltar i detta arbete och ansvarar för förmedlingen genom utställningen Mars Makalös – det marina 1500-talet och driver också ett utvecklingsprojekt gällande forskning och förmedling med nya visualiseringsmetoder i museimiljö. En del av utvecklingsarbetet har varit att med stöd av bl.a. National Geographic utföra en mycket detaljerad 3D-fotografering av hela vrakplatsen vilken nu ligger till grund för olika visualiseringsprojekt. Modellen visar skeppstimmer och byggnadskonstruktioner, men även föremål, kanoner och skelettrester.

Nu börjar 2019 års fältarbeten på vrakplatsen!

Fokus kommer att ligga på livet ombord och de många föremål som ligger utspridda utanför vraket, vilka nu kommer att detaljstuderas och dokumenteras med 3D. Det rör sig om vardagsföremål som keramik och krus men också i stor utsträckning krigstillbehör och vapen. Speciellt spännande är de ombordvarandes personliga utrustning och beväpning.

De marinarkeologiska undersökningarna av skeppsvraket Mars sker under vetenskaplig ledning av det marinarkeologiska forskningsinstitutet. MARIS, vid Södertörn högskola och är ett samarbetsprojekt med dykorganisationen GUE, Västervik Museum, Ocean Discovery och företaget MMT. I årets undersökningar deltar ett internationellt dykarlag om tio personer samt ett tiotal forskare. I år gästas fältarbetet även av ett filmteam från National Geographic och Mars vrakplats kommer att ingå i den episka serie Drain The Ocean, där man kombinerar vetenskapliga data och innovativa digitala rekonstruktioner för att på ett mycket spektakulärt sätt visa sjunkna skeppsvrak och undervattenslämningar runt om i världen. https://www.nationalgeographic.com/tv/drain-the-oceans/

Pressvisning – träffa forskare och dykare i Böda hamn

Fredagen den 5 juli finns möjlighet för press att träffa forskarna och dykarna som arbetar med Mars och höra mer om årets spektakulära nya fynd. Ett stort nytt bildmaterial av både film och stillbilder från vraket kommer göras tillgängligt för er. Samling kl. 1400 på kajen i Böda hamn, Öland. Ring eller sms:a gärna innan för vår planerings skull.

För mer frågor och information kontakta:

Johan Rönnby, professor MARIS/Södertörns högskola, 070-643 24 61

Veronica Palm, arkeolog Västerviks Museum, 070-636 26 13 veronica@vasterviksmuseum.se

Ämnen

  • Naturvetenskap

Regioner

  • Kalmar

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Kontakter

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör 0722-101453

Relaterat innehåll

Grävningar på skeppet Gribshunden samlar forskarvärlden – Södertörnsforskare deltar

Pressträff måndag 19 /8 kl 12.00 Under tre veckor med start den 19 augusti genomförs arkeologiska undersökningar i Blekinge både på det världsunika skeppet Gribshunden (1495) och på den märkliga järnåldersplatsen i Västra Vång. Totalt kommer ett femtiotal forskare och lika många frivilliga att delta i undersökningarna. Detta gör forskningsgrävningarna till bland de större i landet i modern tid.