Pressmeddelande -

Välkomna till Södertörn samtalar i Almedalen 4/7

Den 4 juli anordnar Södertörns högskola en seminariedag på temat "Hur mår Europa idag?" Seminarierna hålls i Sal B25 och B27, plan 2, B-huset Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

Program:

 • 9.00 (frukost för de 50 första besökarna från 8.30)
  Svenskarna och EU-valet i backspegeln. Varför gick det som det gick?
  Statsvetarna Marja Lemne och Jenny Madestam diskuterar och analyserar resultatet av EU-valet. Varför gick valet som det gick? Vilka slutsatser kan vi dra av resultatet från vårens EU-val? Vilka konsekvenser har det för svensk politik?
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet
 • 10.00 Artificiell intelligens, algoritmer och automatisering – bortom hypen och dystopin
  Hur har artificiell intelligens förändrat vår vardag? Vad betyder det att vi delegerar kulturella praktiker som kategorisering och bedömning till algoritmer? Hur kan vi förstå AI bortom hypen och dystopiska skräckscenarier? Expertpanelen diskuterar frågor om AI, algoritmer och automatisering. Expertpanelen består av Anne Kaun, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Jonas Andersson Schwarz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Johan Sandén, doktorand i företagsekonomi, och Stefan Larsson, docent i teknologi och social förändring vid Lunds universitet.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet
 • 11.00 Hållbar bostads- och skolpolitik i suburbana miljöer
  Stockholm sägs vara en delad stad, där såväl boende- som skolsegregation är återkommande frågor i samhällsdebatten. Insatser görs, men sker någon egentlig förändring? Ökar eller minskar segregationen i södra Stockholm och andra suburbana miljöer? Och vad skulle kunna göras? Forskare och experter knutna till forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola pekar på möjliga lösningar. Medverkande: Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Dany Kessel, fil.dr i nationalekonomi, Hans Lind, KTH, professor i fastighetsekonomi och Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet
 • 13.00 Anti-genuspolitik som hot mot demokrati och mänskliga rättigheter
  I kölvattnet av ökad politisk polarisering ifrågasätts värderingar som jämställdhet och sexuellt likaberättigande allt mer. Kritikerna förespråkar ”traditionella värderingar” och ser det de kallar för ”genusideologi” som ett hot. Varför vinner de här idéerna kraft just nu? Vilka blir konsekvenserna? Detta diskuterar Matilda Tudor, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap och Jenny Gunnarsson Payne, lektor i etnologi tillsammans med journalisten Anna-Maria Sörberg.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet
 • 14.00 Kan Europa vara sekulärt och mångreligiöst samtidigt?
  Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet har under de senaste decennierna kommit att bli världens mer sekulariserade och mångreligiösa region samtidigt. Vad skapar det för möjligheter och utmaningar? Hur kan ökad sekularisering kombineras med att religionen blir tydligare i det politiska samtalet? David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, och Anna Lindman, religionsjournalist på SVT, samtalar om ämnet.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet
 • 15.00 Övergödning och läkemedelsrester; hur renar vi i ett gemensamt hav?
  Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Läkemedelsrester och utsläpp från kryssningsfartyg, jordbruk och transporter är exempel på problem som måste hanteras effektivare för att Östersjön ska må bättre. Men hur gör vi när nio Östersjöländer måste samarbeta för att det ska fungera? Detta diskuterar vår expertpanel bestående av Elinor Andrén, docent i naturgeografi, Björn Hassler, professor i miljövetenskap, Josefine Larsson, filosofie doktor i miljövetenskap och Mia Svedäng, Projektledare Lokal vattenmiljö på Naturskyddsföreningen.
  Ytterligare information i Almedalsprogrammet

Ämnen

 • Miljö, energi

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Kontakter

Jenny Tirén Berg

Presskontakt Kommunikatör Press och sociala medier 072-236 05 43

Relaterat innehåll