Gå direkt till innehåll
André Sandberg, Quality Manager Sodexo Nordics och Anna Burholm, HSE Manager Sodexo Sverige
André Sandberg, Quality Manager Sodexo Nordics och Anna Burholm, HSE Manager Sodexo Sverige

Nyhet -

Sodexo Norden kvalitetssäkrar arbetsmiljön

Som ett av ännu ganska få bolag har Sodexo Norden certifierats enligt ISO 45001. Certifieringen fokuserar på både säkerhet och hälsa. Sodexo har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och har genom målmedvetet arbete lyckats halvera antalet olyckor som medfört sjukskrivning.

ISO 45001 är en internationell arbetsmiljöstandard som publicerades 2018 och som möjliggör globala jämförelser när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatser.

– Certifieringen bekräftar att vi arbetar systematiskt och bra med arbetsmiljöfrågor. Den relativt nya ISO-standarden kommer att bidra till kontinuerliga förbättringar i vår strävan efter en olycksfri och hälsosam arbetsplats för alla, säger Peter Mellin, vd Sodexo AB.

Sodexos ökade fokus på hälsa och säkerhet har under de fyra senaste åren halverat antalet olyckor som medfört sjukskrivning. Tydligare rutiner för arbetsmiljöarbetet och en satsning på riskbedömningar är ett par av de bidragande faktorerna som gett resultat. Målet är dock att komma ner till noll olyckor. De vanligaste orsakerna till våra olyckor idag är fallolyckor och skärskador.

Ämnen

Presskontakt

Eva Kristensson

Eva Kristensson

Presskontakt Kommunikationsdirektör Communications & Corporate Social Responsibility +46 76502 5963

Quality of Life Services

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom servicetjänster för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Sodexo har verksamhet i 55 länder och våra 412 000 medarbetare servar 100 miljoner människor varje dag.

Sodexokoncernen utmärker sig för sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster, FM-tjänster och lösningar för medarbetarförmåner. Vi levererar kvalitativa och flexibla matupplevelser, skapar attraktiva och inkluderande arbetsplatser, hanterar och underhåller infrastruktur på ett säkert och miljövänligt sätt, erbjuder personligt anpassat stöd till patienter och studenter, samt skapar program som stärker engagemanget hos medarbetare.

Ända sedan dag ett, har Sodexo fokuserat på den konkreta vardagen genom sina tjänster, för att bidra till en positiv ekonomisk, social och miljömässig inverkan över tid. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.

Sodexo är medlem i CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good och DJSI Index.

Besök oss gärna på www.se.sodexo.com

Sodexo AB
Dalvägen 22 - Box 3072
169 03 Solna
Sweden