Skip to main content

Gränsöverskridande samarbete kan lösa kockbristen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2017 08:00 CET

Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Sodexo har startat ett pilotprojekt med kocktrainees för att hitta en lösning på den stora kockbristen i Stockholm. Samtidigt ges möjlighet till människor som varit arbetslösa över 350 dagar att få en specialanpassad yrkesutbildning och jobb.

En dag i veckan går pilotgruppen på en specialanpassad utbildning på Stockholms hotell- och restaurangskola som drivs av Stockholms stad. Deltagarna får en gymnasial yrkesutbildning med inriktning kock som ger 1000 gymnasiepoäng. Resterande tid är de i något av Sodexos skolkök i Stockholm.

”Vårt huvudsakliga mål med samarbetet kring kocktrainees är hitta lösningar på kockbristen, men också att bidra till att människor får en bättre chans att komma in och utvecklas på arbetsmarknaden", säger Emma Tägt, HR-chef på Sodexo.

Initiativet med kocktrainees kommer ursprungligen från Arbetsförmedlingen i Stockholm. Under första halvåret 2017 rankades möjligheten att rekrytera kockar som extremt svår. I Arbetsförmedlingens Bristindex ligger värdet på 4,97 på den femgradiga skalan.Det är det högsta värdet av samtliga cirka 200 yrken som bedöms.

”Sodexo brukar lämna in kravprofiler på kockar, men det finns ingen att matcha mot. Eftersom vi har ett tidigare samarbete kring praktikplatser för nyanlända blev det naturligt att ställa fråga om kocktrainees till dem. Faller piloten väl ut kommer vi att öka antalet platser nästa år”, säger Sara Tamadon Nejad, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Stockholm.


Kontakt

Arbetsförmedlingen:
Sara Tamadon Nejad
Telefon: +46 10 488 1485
E-post:
sara.tamadon-nejad@arbetsformedlingen.se

Sodexo:
Emma Tägt, HR-chef
Telefon: +46 8 5788 3687
E-post:
emma.tagt@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post:
eva.kristensson@sodexo.com

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 100 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 427 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI index.

Nyckeltal (31 augusti, 2017)
Sodexo i världen
20,7 miljarder euro i omsättning
427 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
100 miljoner människor tar del av vår service varje dag

15 miljarder euro i börsvärde (15 april, 2017)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument