Gå direkt till innehåll
Sodexo branschens mest hållbara företag för 14:e året i rad

Pressmeddelande -

Sodexo branschens mest hållbara företag för 14:e året i rad

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ger Sodexo branschens högsta poäng för 14:e året i rad. Toppresultat har uppnåtts inom bland annat lokal påverkan av affärsverksamhet, medarbetarutveckling, miljöpolicys och ledningssystem.

Vi är stolta över att återigen bli erkända som branschledande”, säger Neil Barrett, Sodexo Group Senior Vice President, Corporate Responsibility. ”Det säger en hel del om våra drygt 460 000 medarbetares insatser runt om i världen och det arbete som de gör tillsammans med våra kunder för att stödja deras hållbarhetsarbete. Priset visar på vårt engagemang när det gäller att förbättra människors livskvalitet och att bidra till samhällen där vi har verksamhet med målet att överlåta en sund planet till oss alla.”

Genom företagets CSR-karta ”Better Tomorrow 2025” koncentrerar Sodexo sitt hållbarhetsarbete inom tre fokusområden:

  • Samarbete med lokala och små företag som bidrar till lokalt näringsliv genom sitt Partner Inclusion Program, med målet att leverera 10 miljarder euro i affärsmässigt värde till lokala verksamheter och leverantörer till år 2025. Sodexo levererade 1,9 miljarder euro i affärsmässigt värde under 2017 till tusentals lokala verksamheter i världen vilket bidrog till uppbyggnad av deras kapacitet, implementering av standardiserade processer och stöttade deras tillgång till globala marknader.
  • Främjan av jämn könsfördelning med målet att ha minst 40 % kvinnor bland seniora chefer till år 2025. Forskning visar att jämn könsfördelning i arbetsgrupper presterar bättre än de med ojämn fördelning. Studier visar att arbetsgrupper med en man/kvinna-fördelning mellan 40-60 % lyckas bäst avseende ekonomiska resultat, medarbetarengagemang, varumärkeskännedom och förmåga att behålla kunder.
  • Hantera svinn genom att samarbeta med kunder och leverantörer för att hitta innovativa lösningar på minskat matsvinn genom utvecklingen av programmet WasteWatch som leds av LeanPath. Programmet minskar i genomsnitt matsvinn med upp till 50 %. Sodexos mål är att utöka programmet till 70 % av måltidsuppdragen till år 2020, och till 100 % år 2025.

Mer om Sodexos Better Tomorrow 2025, klicka här >

Se även vår svenska hållbarhetsrapport för 2017, klicka här >

DJSI är ett oberoende globalt erkänt hållbarhetsindex som utvärderar resultat hos över 3 400 börsbolag avseende ekonomi samt sociala och miljömässiga dimensioner. Det bedömer frågor som företagsledning, risk- och krishantering, klimatstrategi, miljöpolicy/ ledningssystem, inköpsrutiner, arbetarrutiner och filantropiska insatser.

 

Kontakt
Kasha Kruse
Phone: +33 1 5775 8105
E-mail: kasha.kruse@sodexo.com  

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo Norden
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com  

Relaterade länkar

Ämnen


Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 100 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 427 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI index.

Nyckeltal (31 augusti, 2017)
Sodexo i världen
20,7 miljarder euro i omsättning
427 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
100 miljoner människor tar del av vår service varje dag

17 miljarder euro i börsvärde (10 januari, 2018)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Presskontakt

Eva Kristensson

Eva Kristensson

Presskontakt Kommunikationsdirektör Communications & Corporate Social Responsibility +46 76502 5963

Relaterat material