Gå direkt till innehåll
Boken ”Åkers bergslag – kanoner och krut” släpps på Sörmlands museums förlag. Den handlar om malmen, vattnet, skogen och människorna vid bruken i Åkers bergslag.
Boken ”Åkers bergslag – kanoner och krut” släpps på Sörmlands museums förlag. Den handlar om malmen, vattnet, skogen och människorna vid bruken i Åkers bergslag.

Pressmeddelande -

Åkers bergslag – kanoner och krut – skildras i ny bok


Åkers bergslag – kanoner och krut.

Så heter boken släpps på Sörmlands museums förlag våren 2024. Boken handlar om malmen, vattnet, skogen och människorna vid bruken i Åkers bergslag.

Åkers bergslag sträcker sig genom tre av Sörmlands nio kommuner: Strängnäs, Gnesta och Flen. Under markytan döljer sig naturresurserna järnmalm och kalk – viktiga faktorer för Sveriges utveckling som stormakt, industrination och exportör av kanoner och valsar med världsrykte.

I Åkers bergslag ligger bland andra Skottvångs gruva, som försörjde Åkers Styckebruk med malm.

Den nya boken om Åkers bergslag bjuder på en historisk utflykt i både kulturlandskapet och i Åkers Styckebruks arkiv. Här berättas om styckebruket och krutbruket, som med rötter tillbaka i 1500-talet satt sin prägel på bygden. Här berättas om människorna som genom hårt arbete utvunnit malm och kalk för järnframställning och genom fördämningsvallar och kanaler tagit vara på vattnet som kraftkälla.

Bokens författare – Johan Knutsson, Eva Sundström, Henrik Holmberg och Pehr Bengtsson – tar med läsarna genom Åkers skogar, till vattenfyllda gruvhål, längs nedlagda banvallar, till resterna av sedan länge slocknade kolmilor och raserade masugnar.

Med utgångspunkt i skriftliga källor, gamla kartor och hembygdsföreningens rika fotodokumentation skildras områdets bebyggelse – alltifrån de äldsta smedsboställena och bruksherrgården fram till 1950-talets brukssamhälle.

Åkers bergslag – kanoner och krut är på 270 sidor och innehåller mer än 300 bilder, nytagna tillsammans med äldre dokumentationsfoton. Boken går att köpa i Sörmlands museums butik på Tolagsgatan 8, Nyköping, och i Sörmlands museums webbutik.

Fakta om boken

Redaktör: Johan Knutsson
Författare: Johan Knutsson, Eva Sundström, Henrik Holmberg, Pehr Bengtsson
Bildredaktör: Eva Sundström
Foto: Peter Segemark (där ej annat anges)
Grafisk form: Carl Åkesson
Förlag: Boken är utgiven av Sörmlands museums förlag med stöd av Sörmlands museum, Länsstyrelsen i Sörmland, Åkers hembygdsförening, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Wilhelm Ekmans fond för bergshistorisk forskning, AB Åkers Styckebruk, Åkers Sweden AB, Sandåsa Timber AB/Åkers Sågverk, Åkers Krutbruk Fastigheter AB, Åker-Länna församling, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Hans von Stockenström.
Prepress: J K Morris, Värnamo
Tryck: Livonia Print, Riga, 2024

Om bokens författare och fotograf

Eva Sundström arbetade under många år med industrihistoria på Sörmlands museum. Hon har en magisterexamen i kulturhistoriska ämnen vid Uppsala universitet samt en kulturvetarexamen vid Stockholms universitet där hon även studerat arkitekturhistoria och kulturarv.

Johan Knutsson är fil. dr i konstvetenskap och professor i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet. Han har under många år publicerat en lång rad böcker inom arkitektur, möbler, hantverk, slöjd och inredning.

Henrik Elmberg har som politiker varit ordförande i Strängnäs kulturnämnd. Han har under många år suttit i Landstinget Sörmlands kulturnämnd och i Mälardalsrådets kulturutskott och varit ordförande i Åkers Bergslags AB. Henrik har sina rötter i Åkers styckebruk och Mariefred.

Pehr Berg är engagerad i Åkers hembygdsförening och har tidigare varit dess ordförande. Han ansvarar för hembygdsföreningens räkning för Åkers Bruksarkiv.

Peter Segemark är sedan 1970-talet verksam som fotograf vid Nordiska museet, har en gedigen erfarenhet av fotografering av kulturhistoriska miljöer och föremål. Han har ett stort intresse för stämningsfulla platser och för utmaningar under fältmässiga förhållanden.

Välkommen att kontakta oss

Susanna Janfalk, länsmuseichef, susanna.janfalk@regionsormland.se, 076-696 64 09

Kjell Taawo, enhetschef kulturmiljö, slöjd, bild och form, kjell.taawo@regionsormland.se, 070-330 11 63

Bildtext:

Med hjälp av bevarade dokument, foton och minnesanteckningar berättas historien om människorna vid gruvorna i Åkers bergslag, deras verksamhet och livsvillkor sedda i ett större sammanhang.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Välkommen till Sörmlands museum! Hos oss kan du utforska historia, slöjd och konst med fokus på människor och berättelser. I Nyköping och hela länet. Fri entré!

Kontakter

Natalia Berggren

Natalia Berggren

Presskontakt Enhetschef Kommunikation 0721-43 35 06
Malén Eneberg

Malén Eneberg

Presskontakt Kommunikatör 072-083 87 71

Sörmlands museum vidgar vyer

Museets vision är att vidga vyer och väcka engagemang och att bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation. Med historia, slöjd, bild och form ger museet perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.