Gå direkt till innehåll
Avskrift av en Träda, Applikationsteknik, återvunnen textil , 470 x 600 cm, Åsa Elzén 2019
Avskrift av en Träda, Applikationsteknik, återvunnen textil , 470 x 600 cm, Åsa Elzén 2019

Pressmeddelande -

Fogelstadgruppen lyfts i ny utställning och växande arkiv av Åsa Elzén

Sörmlands museum, 30 maj 2020 – 26 januari 2021 
En utställning och ett växande arkiv av Åsa Elzén, med verk av Åsa Elzén, Maja Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson.

I en stor soloutställning visar Sörmlands museum nu den mest omfattande presentationen hittills av konstnären Åsa Elzéns arbete kring arvet efter Fogelstadgruppen. Med åkern, avskriften och leran som fysiska och metaforiska arkiv att gräva ur, lyfter hon gruppens nydanande tankar om jordbruk, ekologi och en hållbar framtid. Utställningen innehåller såväl nya verk som nyfunnet historiskt material, bland annat ur museets egna samlingar.

Konstnären Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen, som bland annat drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925-54 i Julita, Sörmland). I ett växande och genreöverskridande projekt, där gränserna mellan historiskt material och nya verk ofta är flytande, utforskar hon gruppens praktik kring ekologi och resiliens, med utgångspunkt i konstnärers och konstnärliga processers delaktighet i historieskrivningen.

Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från mänsklig produktion, för att motverka utarmning av jorden. År 1919 beställde Elisabeth Tamm en matta av konstnären Maja Fjaestad med önskan att den skulle utgå från en träda. Mattan låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet, då den trasig lades på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar). Då den historiska mattan nu är för skör att beträda har Elzén skapat en “avskrift” av mattan, att samlas på och tänka utifrån. Avskriften, till skillnad från kopian, bildar en process i sammanvävning med nuet, där samtidens läsning tillåts bli en synlig del av, och en fortsättning på, historien. För första gången ska nu den historiska mattan och Elzéns avskrift visas tillsammans.

Genom undersökningar av den kvinnliga ladugårdsutbildning som också drevs vid Fogelstad, av gruppens experimenterande med äganderätt av mark och debatterande kring det vi idag skulle kalla ekologiskt jordbruk, skriver Åsa Elzén in Fogelstadgruppen i en dagsaktuell ekofeministisk diskussion. De olika materialen, objekten och arrangemangen i utställningen sammanflätas i läsningar som undersöker hierarkier mellan det textuella och bildskapandet, som möjliga punkter att utläsa en historia.

Curator: Joanna Nordin

Pressvisning
För enskild pressvisning eller mer information, kontakta curator Joanna Nordin, 072-142 69 37 eller joanna.nordin@regionsormland.se

Publikt program

  • Lördag 30 ma 16.00j: Digital vernissage på Sörmlands museum
  • 10 september: In Forest Intervals / Responding to the Forest's Call. Heldagsprogram i samarbete med Statens Konstråd, Åsa Elzén och Malin Arnell. Producerat av Statens Konstråd.
  • 1-2 oktober: Konstdygnet 2020: Värld i Träda. Trädan som tankefigur hamnade under coronapandemin 2020 i ett oväntat nytt ljus, när stora delar av världen plötsligt sattes på paus. Konstdygnet 2020 tar avstamp i Åsa Elzéns utställning och det rådande undantagstillstånd som coronaviruset har skapat. Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer reflekterar vi kring månaderna som förändrade världen. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda i en avlägsen framtid? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?


Biografi Åsa Elzén:

Åsa Elzén bor och arbetar i Näshulta, Sörmland och i Berlin. Hennes arbeten har visats bland annat på Part of the Labyrinth, GIBCA 10th edition; Eskilstuna Konstmuseum; Tensta konsthall, Stockholm; Moderna Museet, Stockholm; Iaspis, Stockholm; The Power Plant, Toronto; uqbar, Berlin; HKW, Berlin; KV Leipzig; Artspace, New Haven CT; Pratt Manhattan Gallery, NYC; Brooklyn Museum, NYC; CCBard Hessel Museum of Art, NY; Gwangju Biennale, Gwangju och Bie biennal 2016 + 2018.

Åsa Elzén studerade på NCAD, Dublin; Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och Whitney Independent Study Program, NYC. Just nu arbetar hon med projektet Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap, tillsammans med Malin Arnell med stöd av Statens konstråd. Hon var en del av YES! Association / Föreningen JA! 2008-2018. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Natalia Berggren

Natalia Berggren

Presskontakt Enhetschef Kommunikation 0721-43 35 06

Sörmlands museum vidgar vyer

Museets vision är att vidga vyer och väcka engagemang och att bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation. Med historia, slöjd, bild och form ger museet perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.