Gå direkt till innehåll
Detalj från arbetet med utställningen Ivar på Långmaren
Detalj från arbetet med utställningen Ivar på Långmaren

Pressmeddelande -

Barn väcker liv i historien i ny interaktiv utställning

Den 16 november invigs ”Ivar på Långmaren – ett barn för 100 år sedan” på Sörmlands museum i Nyköping. Genom att titta, lyssna och lösa olika uppgifter kan den nyfikna få föremålen att röra sig i museets inglasade magasin.

Vad lekte ett barn med för 100 år sedan? Vad åt en familj på en bondgård och vilka djur hade de? ”Ivar på Långmaren” är en interaktiv berättelse med målet att levandegöra museets samlingar på ett nytt sätt för de unga besökarna.

Unikt projekt i samarbete med Riksantikvarieämbetet

Under året har Sörmlands museum samarbetat med Utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet som stöder museer över hela Sverige att ta fram nya digitala och tekniska lösningar.

- Det här är ett spännande och unikt projekt som vi ser mycket framemot att få inviga, säger Peter Ostritsch, enhetschef för museets samlingar.

Pojken Ivar Karlssons liv är väldokumenterat på museet tack vare såväl fotografier som föremål och dokument. I den interaktiva stationen får barnen titta på filmer, navigera sig runt och lösa uppgifter kopplade till Ivar och hans familj. Varje genomförd uppgift belönas med en överraskning bakom glasväggen.

- Att låta besökarna interagera med museers samlingar har länge varit ett högaktuellt ämne. Här ville vi kombinera den digitala tekniken med våra fysiska föremål så att barnen får en större chans att uppleva alla de berättelser som våra föremål bär på. På det här sättet blir våra samlingar ännu mer tillgängliga och användbara. Då passade berättelsen om Ivar perfekt, säger Peter Ostritsch.

Barn på lågstadiet har bidragit till utställningen

Två skolklasser på Västra skolan har dessutom fått bidra genom att rita teckningar och berätta vad de skulle vilja veta om hur det var att vara barn för 100 år sedan.

- Deras svar har varit en bra vägledning och betytt mycket för slutresultatet, säger Jean-Pierre Salkvist, antikvarie och pedagog.

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Natalia Berggren

Natalia Berggren

Presskontakt Enhetschef Kommunikation 0721-43 35 06
Malén Eneberg

Malén Eneberg

Presskontakt Kommunikatör 072-083 87 71
Hanna Eliasson Hedman

Hanna Eliasson Hedman

Presskontakt Kommunikatör 072-083 86 43

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och bild och form som verktyg

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum - för hela Sörmland. Museets arbetar med kulturhistoria, kulturmiljöer, slöjd samt bild och form. Verksamheten rymmer utställningar inne, ute och på webben, pedagogiska program för skolor och allmänhet, kurser, workshops, föredrag, rådgivning, insamling, dokumentation och öppna samlingar.

Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman och ingår som en av sex självständiga och samarbetande enheter i verksamhetsområdet Kultur & Utbildning Sörmland inom regionen. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland.
Sörmlands museums lokaler för utställningar, Berättande magasin, pedagogiska verkstäder, restaurang, butik, kontor och produktionslokaler finns i Nyköping.
Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel, årligt bidrag från Nyköpings kommun samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen. När det gäller de enligt denna modell definierade kulturområdena är Sörmlands museum verksamt inom kulturområdena Regional museiverksamhet, Hemslöjdsfrämjande verksamhet (med konsulenter) samt regional verksamhet inom Bild och form (med konsulent) men har också ett stort engagemang inom arkivområdet.