Gå direkt till innehåll
Berättande magasin
Berättande magasin

Pressmeddelande -

Sörmlands museum får 700 000 kronor i bidrag till öppna, berättande magasin

Sörmlands museum har för tredje året i rad fått bidrag från Kulturrådet för arbetet med öppna och tillgängliga samlingar. Bidraget på 700 000 kronor går till större tillgänglighet för flera målgrupper, bl a för personer med funktionsvariation och för internationell publik inklusive nyanlända. Vidare utvecklar museet digitala verktyg så att besökare själv kan interagera med samlingarna.

Sedan några år har museet omstrukturerat sina samlingar, cirka 80 000 föremål, över en miljon fotografier och mängder av arkivmaterial, för att gestalta berättelserna och levandegöra människorna bakom dem. I Sörmlands museums nya hus finns de Berättande magasinen som museet kallar sina unika och nyskapande magasin. Här  presenteras samlingarna efter mänskliga sociala sammanhang och inte efter föremålskategorier vilket är det vanliga  i de flesta museer idag. Istället blandas material och föremålskategorier, foton och arkivmaterial och presenterar en människa, en familj, en gård, en institution, en plats, en förening beroende på vilket socialt sammanhang som materialet ursprungligen härrör ifrån. På så sätt ger samlingarna mer kunskap om vår historia liksom perspektiv på vår samtid.

Mer tillgängliga och användbara

Det nya bidraget på 700 000 kronor kommer att användas för att målgruppsanpassa möjligheterna att ta del av samlingarna. Det är framför allt personer med funktionsvariation och den internationella publiken, inklusive nyanlända som tillgängligheten anpassas till i denna fas. 

Syftet med Berättande magasin är att göra samlingarna mer tillgängliga, synliga och användbara för besökarna. Magasinen ligger mitt i museibyggnaden bakom uppglasade väggar, där många besökare rör sig och kan se rakt in i samlingarna. Förutom pedagogiska program för förskola och skola samt bokade visningar, med utgångspunkt från den aktuella gruppens önskemål, visas de Berättande magasinen gratis två gånger per dag. Visningar på olika teman görs av samtliga antikvarier och konsulenter (hemslöjd och konst) vilket innebär att över trettio olika temavisningar erbjuds besökarna. Detta har lett till att allt fler upptäcker samlingarna och vill bidra med sina egna berättelser. 

 - Det är roligt att flera inspireras att bidra med egna berättelser, föremål och fotografier, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. På så sätt tillförs samlingarna hela tiden nytt material så att de kan spegla många olika människors perspektiv på och tolkningar av vår gemensamma historia. Det är därför väldigt glädjande att Kulturrådet än en gång bekräftar vikten av detta arbete. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Natalia Berggren

Natalia Berggren

Presskontakt Enhetschef Kommunikation 0721-43 35 06
Malén Eneberg

Malén Eneberg

Presskontakt Kommunikatör 072-083 87 71
Hanna Eliasson Hedman

Hanna Eliasson Hedman

Presskontakt Kommunikatör 072-083 86 43

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och bild och form som verktyg

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum - för hela Sörmland. Museets arbetar med kulturhistoria, kulturmiljöer, slöjd samt bild och form. Verksamheten rymmer utställningar inne, ute och på webben, pedagogiska program för skolor och allmänhet, kurser, workshops, föredrag, rådgivning, insamling, dokumentation och öppna samlingar.

Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman och ingår som en av sex självständiga och samarbetande enheter i verksamhetsområdet Kultur & Utbildning Sörmland inom regionen. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland.
Sörmlands museums lokaler för utställningar, Berättande magasin, pedagogiska verkstäder, restaurang, butik, kontor och produktionslokaler finns i Nyköping.
Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel, årligt bidrag från Nyköpings kommun samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen. När det gäller de enligt denna modell definierade kulturområdena är Sörmlands museum verksamt inom kulturområdena Regional museiverksamhet, Hemslöjdsfrämjande verksamhet (med konsulenter) samt regional verksamhet inom Bild och form (med konsulent) men har också ett stort engagemang inom arkivområdet.