Gå direkt till innehåll
Utmärkelsen Årets Strålkastare till konstnärligt projekt

Pressmeddelande -

Utmärkelsen Årets Strålkastare till konstnärligt projekt

"Tänka med jorden” – ett konstnärligt samarbetsprojekt mellan Art Lab Gnesta, Sörmlands museum och Nynäs slott/Sörmlands Naturbruk har tilldelats utmärkelsen Årets Strålkastare.

”Med en undersökande blick på maktrelationerna inom den herrgårdskultur som präglat platsen uppstår nya samtal mellan konstnärer, ungdomar och publik,” skriver juryn i sin motivering.

Utmärkelsen Årets Strålkastare delas ut varje år av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. De vill med utmärkelsen uppmärksamma aktörer som i sitt arbete belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv på ett främjande vis och som därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.

– Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

2023 hamnar tre projekt i strålkastarljuset som goda exempel: Tänka med jorden, Staden och SPOK. Staden är en pod om staden med särskilt fokus på arkitektur, stadsbyggnad, kultur, konst, politik och ekonomi. SPOK är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.

”Tänka med jorden” utgår från Nynäs slott, dess mer än 800-åriga historia, det omgivande landskapet och det 3822 hektar stora naturreservatet. Nya konstverk – vissa beständiga – andra mer tillfälliga, utvecklas av inbjudna konstnärer.

– Parken bjuder in till reflektioner kring människans roll som en del av naturen. En experimentell plats där konstnärer, ungdomar och publik kan mötas i frågor kring hur vi lever i, använder och värnar om vårt omgivande landskap, berättar Sanna Svanberg, bild- och formkonsulent på Sörmlands museum.

På tisdagen tog hon – tillsammans med Caroline Malmström, konstnärlig ledare på Art Lab Gnesta och projektledare för Tänka med jorden, samt Susanna Harjula, intendent på Nynäs slott, emot utmärkelsen. Den delades ut på ArkDes i Stockholm, vid den årliga konferensen Gestaltad livsmiljö –om kreativitet, kunskap och kompetens.

– Vi på Art Lab Gnesta vill möjliggöra konstproduktion och skapa aktiviteter som gör att konsten når ut i regionen, säger projektledare Caroline Malmström. Vi har länge arbetat på landsbygden där samtidskonsten inte alltid är given, så därför känns det extra roligt och meningsfullt att vi blir uppmärksammade som strålkastare.

Juryns motivering:

”Tänka med jorden” handlar om delaktighet, ett gemensamt ”om-tänkande” kring en plats och dess historia, nyskapande produktion av samtida konst i dialog med kulturarvet samt en omsorg om människor, djur och växtlighet.

Med en undersökande blick på maktrelationerna inom den herrgårdskultur som präglat platsen uppstår nya samtal mellan konstnärer, ungdomar och publik. Genom att ta avstamp i platsens olika värden lyfts aktuella utmaningar i samhället, som exempelvis hot mot den biologiska mångfalden.

Initiativet bjuder in till ett deltagande som skapar nya sätt att tänka och se på platsen och dess förflutna, samtid och framtid. Genom sin inkluderande samverkan och helhetssyn på utveckling av platsens historiska värden samt kunskapsförmedling till nya generationer levandegör "Tänka med jorden" politik för gestaltad livsmiljö.

Årets konstnär inom ”Tänka med jorden”

Projektet ”Tänka med jorden” bjuder varje år in en konstnär att ta fram ett nytt konstverk.

Årets konstnär heter Mariana Silva Varela. Hon är utbildad i pedagogik, retorik och vetenskapsteori på Södertörns högskola och har en högre textilutbildning från Handarbetets Vänner Skola. Med bakgrund som historiker inom migrationshistoria arbetar hon konstnärligt med väv, iscensättningar och ljus i relation till antropologi och folklore. Projektet kommer att samarbeta med Gnesta Waldorfskola.

Läs mer om Årets Strålkastare 2023 här

Gestaltad livsmiljö 2023 – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens - Boverket

Läs intervjuer med Årets Strålkastare 2023 här

Gestaltad livsmiljö – konferens om kreativitet-kunskap-kompetens (hallbarstad.se)

Kontakta oss

Sanna Svanberg, bild- och formkonsulent på Sörmlands museum, sanna.svanberg@regionsormland.se, 072-143 91 92.

Malén Eneberg, kommunikatör Sörmlands museum, malen.eneberg@regionsormland.se, 072-083 87 71.

Ämnen

Kategorier


Välkommen till Sörmlands museum! Hos oss kan du utforska historia, slöjd och konst med fokus på människor och berättelser. I Nyköping och hela länet. Fri entré!

Kontakter

Natalia Berggren

Natalia Berggren

Presskontakt Enhetschef Kommunikation 0721-43 35 06
Malén Eneberg

Malén Eneberg

Presskontakt Kommunikatör 072-083 87 71

Sörmlands museum vidgar vyer

Museets vision är att vidga vyer och väcka engagemang och att bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation. Med historia, slöjd, bild och form ger museet perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.