Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Akidas önskan att lära sig läsa och skriva ökade i takt med att hon blev äldre. Men den ekonomiska situationen hemma gjorde att hennes föräldrar inte hade råd att skriva in henne i skolan. 💔

När andra flickor i hennes ålder gick i skolan gjorde Akida, 11 år, sysslor i hemmet, sålde småsaker i samhället eller arbetade med sin far på familjens majsodling. Hennes tre yngre syskon på 9, 8 och 6 år stannade också hemma.

– Jag var ledsen mest hela tiden. Jag undrade vad som skulle hända med min dröm om att bli läkare och att få bygga det första sjukhuset där jag bor, säger Akida.

Hon är inte ensam om detta. Samma sak gäller för många barn i området där Akida och hennes familj lever; i ett litet samhälle ute på landsbygden i norra Ghana. De flesta familjer i det området livnär sig huvudsakligen på odling och föräldrarna måste kämpa för att kunna försörja och utbilda sina barn. De vet att utbildning är vägen ut ur fattigdomen, men deras inkomster är så små att de ibland inte ens räcker till mat. Att överleva dagen blir viktigare än att försöka uppfylla barnens framtidsdrömmar.

När SOS Barnbyar först kontaktade Akidas pappa Abdulai om att sätta alla hans fyra barn i skolan var han skeptisk. En brand hade utplånat den två tunnland stora majsodling som hans familj är beroende av för att få mat. Tragedin hade lämnat honom med lite hopp om framtiden.

Abdulai gick på rådgivning med SOS Barnbyars team som uppmuntrade honom att investera i sina barns framtid och säkra deras rätt till utbildning. Akida och hennes tre syskon fick pennor, suddgummi, läroböcker, övningsböcker, uniformer, skolväskor och skor och började i den kommunala skolan. Akida gick i skolan för första gången 2019 när hon var åtta år, fyra år efter sina jämnåriga kamrater.

– Jag älskar att bära skoluniform och att gå till skolan. Jag är inte orolig för att jag är äldst i min klass, säger Akida stolt.

📷 Edith Chidi

Akidas önskan att lära sig läsa och skriva ökade i takt med att hon blev äldre. Men den ekonomiska situationen hemma gjorde att hennes föräldrar inte hade råd att skriva in henne i skolan. 💔 När andra flickor i hennes ålder gick i skolan gjorde Akida, 11 år, sysslor i hemmet, sålde småsaker i samhället eller arbetade med sin far på familjens majsodling. Hennes tre yngre syskon på 9, 8 och 6 år stannade också hemma. – Jag var ledsen mest hela tiden. Jag undrade vad som skulle hända med min dröm om att bli läkare och att få bygga det första sjukhuset där jag bor, säger Akida. Hon är inte ensam om detta. Samma sak gäller för många barn i området där Akida och hennes familj lever; i ett litet samhälle ute på landsbygden i norra Ghana. De flesta familjer i det området livnär sig huvudsakligen på odling och föräldrarna måste kämpa för att kunna försörja och utbilda sina barn. De vet att utbildning är vägen ut ur fattigdomen, men deras inkomster är så små att de ibland inte ens räcker till mat. Att överleva dagen blir viktigare än att försöka uppfylla barnens framtidsdrömmar. När SOS Barnbyar först kontaktade Akidas pappa Abdulai om att sätta alla hans fyra barn i skolan var han skeptisk. En brand hade utplånat den två tunnland stora majsodling som hans familj är beroende av för att få mat. Tragedin hade lämnat honom med lite hopp om framtiden. Abdulai gick på rådgivning med SOS Barnbyars team som uppmuntrade honom att investera i sina barns framtid och säkra deras rätt till utbildning. Akida och hennes tre syskon fick pennor, suddgummi, läroböcker, övningsböcker, uniformer, skolväskor och skor och började i den kommunala skolan. Akida gick i skolan för första gången 2019 när hon var åtta år, fyra år efter sina jämnåriga kamrater. – Jag älskar att bära skoluniform och att gå till skolan. Jag är inte orolig för att jag är äldst i min klass, säger Akida stolt. 📷 Edith Chidi

Presskontakt

Karin Cassinger

Presskontakt Pressansvarig 0767 141 417

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.